👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق تعاریف و تنظیم داده های آماری

ارتباط با ما

... دانلود ...

بخشی از متن:

قبل از آنكه علم آمار تعریف گردد لازم است كمی راجع به تاریخچه آن سخن به میان بیاید تاریخچه علم آماررا می توان از بدو تشكیل دولتها آغاز كرد، زیرا كلمه آمار Statusticesاز كلمه State به معنی دولت گرفته شده است. دولتهای اولیه نیز برای پی بردن به سلطه و قلمروخود احتیاج به آن داشتند. البته در آن زمان منظور از آمار ارقام و اطلاعات مورد نیاز دولتها برای گرفتن مالیات و سربازی و سایر امور مربوطه به كشورداری و سیاست بوده است.

از چند هزار سال قبل از مسیح در كشورهای مصر و چین و هندوستان قدیم سرشماری نفوس و همچنین اندازه میزان - دارائی تحت نفوذ دولتها انجام گردیده است و یا اینكه اغلب به طور ناقص انجام گردیده است ، با این حال همین شمارشهای ابتدائی پایه و اساس آمار امروزی را بنیان نهاده است ولی تقریباً در نیم قرن اخیر همراه با سایر علوم ، علم آمار نیز سیر صعودی را پیموده و گاهی پیشتاز و پیش قراول بعضی از علوم بوده است ، كه با استفاده از آن بود كه اغلب علوم چند برابر سرعت سیر عادی خود را گرفتند ، زیرا روشها و فنونی كه برای تحقیقات علمی ضروری هستند از علم آمار بدست می‌آید ، بخصوص در علوم فیزیكی و زیست شناسی و اجتماعی و اقتصادی بكار برده می شود . ناگفته نماند گاه ممكن است كه یك روش معین تنها به منظور استفاده در یك رشته خاص پژوهش علمی طرح ریزی شده باشد . این بدان معنی نیست كه در آن رشته بخصوص آمار كاربرد زیادی دارد.

از آنجائیكه علم آمار ریشه و علایقش به كلیه علوم بشری رسیده است، امروزه در تمامی دانشگاههای جهان در اكثر رشته های مختلف دانشگاهی اعم از رشته های پزشكی، فنی، كشاورزی و برنامه ریزی و… تدریس می شود. برای آنكه هدف این درس بهتر معلوم شود، لازم است بدواً علم آمار را تعریف نمائیم.

حال چند تعریف را از بین كلیه تعاریف كه جامع تر به نظر می آید بیان می كنیم. لازم به تذكر است كه برای علم آمار تعاریف زیادی شده است.

- آمار علمی است كه خواص جامعه را مورد بررسی قرار می دهد.

- آمار علمی است كه مشخصات جامعه ها را به صورت كمی ولی بادر نظراوضاع كیفی آنها مورد بررسی قرار میدهد.

👇محصولات تصادفی👇

نظام کیفیت شی گرا به زبان ++C تحقیق جامع تأثیرات محیطی بر رفتار مشتری پاورپوینت طرح توجیهی چیپس سیب زمینی پاورپوینت بناهای تاریخی اصفهان