👈 فروشگاه فایل 👉

پلان معماری ساختمان مسكونی 4 طبقه

ارتباط با ما

... دانلود ...

مشخصات این پلان:

چهار طبقه روی پیلوت

یک واحدی

ابعاد: ۲۰*۱۱٫۸۵

شامل: پلان پیلوت، پلان زیرزمین، پلان طبقات، پلان مبلمان، نماها، برش ها و …

👇محصولات تصادفی👇

طرح كارآفرینی آموزشگاه ساخت گلهای چینی دیتابیس پایگاه داده پست بانک پرسشنامه استاندارد ویژگی های شخصیتی NEO-FFI راهنمای آزمون مازهای پورتئوس پاورپوینت هدفگذاری در مدیریت استراتژیک