👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش کارآموزی موضوع: ساختمان اسکلت فلزی

ارتباط با ما

... دانلود ...

موضوع:ساختمان اسکلت فلزی

فهرست

اتصالات

تعریف

انواع اتصال

انواع اتصالات جوشی

اتصالات به کار رفته در تحقیق

اتصال ستون به کف ستون

اتصال انتقال دهنده ی لنگر

اتصال تیر به ستون

چگونه ی اتصال کنسول با دستک

اتصال دو تیر به وسیله ی نبشی

وصله ی اعضای فشاری

اجرای شمع زیر دیوار برشی

شمع کوبی

ارماتور بندی پی

قالب بندی پی

اجرای سقف تیرچه بلوک

میلگرد حرارتی

اتصال تیر ستون

تیر های اصلی و فرعی

اجرای اتصال صلب در تیر و ستون

چگونگی اتصال کنسول با دستک

اجرای بیس پلیت

بر پاکردن ستون او اتصال آن با صفحه ستون

جوش دادن نبشی به صفحه ستون به وسیله شا بلون

اتصالات:

تعریف:اتصالات شامل عناصر اتصال دهنده (ورقها،قطعات تقویتی، ورقهای اتصال در گره ،نبشیها ولچکهای اتصال ) اطلاق می شود.

ابعاد اتصال باید طوری طراحی شود که تنش موجود محاسبه شده بر مبنای تحلیل سازه برای بارهای موثر و درصدی از مقاومت اعضای متصل شونده از تنش مجاز مورد نظر کمتر گردد

انواع اتصال :

اتصالات مختلفی را در اسکلت فلزی می توان نام برد : از جمله اتصال پرچی ، اتصال جوشی و اتصال پیچی که هر یک از انها دارای محاسن و معایبی می باشند که در اینجا به دلیل اتصاات جوشی فقط به معایب و محاسن جوش اکتفا شده است

انواع اتصالات جوشی :

اتصال لب به لب

اتصال روی هم

اتصال سپری

اتصال گوشه

اتصال پیشانی

اتصالات به کار رفته در تحقیق:

1) اتصال ستون به کف ستون:

برای انتقال نیروهای موجود در پای ستون طراحی می گردد. برای نیروی محوری فشاری،هنگامی که انتقال نیروی فشاری به کف ستونها از طریق فشار مستقیم تماسی انجام می شوند باید سطح تماس برای انتقال نیروی فشاری صاف و اماده شده باشد بعلاوه باید اتصال کافی بین دو قطعه (ستون و کف ستون) موجود باشد تا قادر به انتقال نیروهای حین ساخت و یا هر نوع نیروی احتمالی دیگر باشد

2)اتصال انتقال دهنده ی لنگر (اتصال لنگر گیر):

اتصال انتهای تیرها ،شاهتیرها و خرپاهایی که داشتن مقداری صلبیت در تکیه گاههای انها مورد نظر باشد جز اتصالات لنگر گیر می باشد

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه مقاله روشی جامع برای مدل کردن و شبیه سازی آرایه های فتوولتاییک تحقیق پیشینه (دوره ی قاجاریه) از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام‌آوری جهانی شش مورد ازاشتباهاتی که زناندرارتباط بامردان مرتکب میشوند-باربارا دی انجلیس مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت ابراز وجود(فصل دوم تحقیق)