👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق سرمایه اجتماعی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقدمه

"سرمایه اجتماعی"منابعی است كه از،یا درون شبكه های كسب وكار یا فردی در دسترس است. این منابع شامل اطلاعات،اندیشه ها،راهنمایی ها،فرصت های كسب وكار،سرمایه های مالی،قدرت ونفوذ،پشتیبانی احساسی، خیر خواهی،اعتمادو همكاری می باشد. كلمه"اجتماعی" در عنوان سرمایه ی اجتماعی، دلالت می كند كه این منابع،خود دارایی های شخصی محسوب نمی شوند ،هیچ فردی به تنهایی مالك آن ها نیست. این منابع در دل شبكه های روابط قرارگرفته اند. اگر شما سرمایه های انسانی را آن چه كه شما می دانید فرض می كنید(مجموع دانش،مهارت و تجارب شما)،پس دسترسی به سرمایه ی اجتماعی به كسانی كه شما می شناسید بستگی دارد؛یعنی اندازه،كیفیت و گوناگونی شبكه های كسب وكار و شبكه های ار تباطی شخصی شما در آن مؤثر است. اما فراتر از آن،سرمایه اجتماعی به كسانی كه شما نمی شناسید نیز بستگی دارد،البته اگر شما به طور غیر مستقیم به وسیله شبكه هایتان با آنها در ارتباط باشید.

👇محصولات تصادفی👇

نقشه روستاهای حوضه آبریز دق پترگان – نمکزار خواف تحقیق وسواس دانلود تحقیق با موضوع فرش با این اموزش فایلهای فروشگاه تو فوری بفروش کاملترین نمونه سوالات اصلی آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی و داخل شهری