👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مقاله شبیه سازیMATLAB ماشین القایی با اندوکتانسهای نشتی و مغناطیسی قابل اشباع

ارتباط با ما

... دانلود ...

شبیه سازیMATLAB ماشین القایی با اندوکتانسهای نشتی و مغناطیسی قابل اشباع

چکیده :

در جریانهای بالای فاز استاتور ، تاثیر اشباع اندوکتانسهای نشتی رتور و استاتور بطور قابل ملاحظه ای وسیع خواهد بود که مدل مرسوم ماشین از نشان دادن کارکرد دینامیکی ماشین های القائی عاجز می باشد . در این مقاله ، یک بسته نرم افزار تجاری MATLAB ، برای شبیه سازی رفتار دینامیکی ماشین القائی با اندوکتانسهای قابل اشباع مورد استفاده قرار گرفته است . نتایج کامپیوتری ارائه شده در این مقاله وجود خطا را وقتی که اندوکتانسهای نشتی و مغناطیسی رتور و استاتور در مدل مرسوم ماشین ثابت فرض شده اند را نشان می دهد .

واژه های کلیدی : نشتی رتور ، اندوکتانس ، MATLAB ، ماشین القائی .

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد برش مدرسه 2 طبقه کامل قابل ویرایش کناره گیری از کار: علل و پیامدها رفتارهای جنسی و زناشویی معرفی بیماری های گیاهان همراه با تصاویر بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماند شهرستان گچساران در سال 95