👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مقاله مبدل منبع ولتاژ (VSC) ظرفیت نامی كاهش یافته با یك ترانسفورماتور zig-zag برای جبرانسازی جریان در یك سیستم توزیع سه فاز چهار سیمه

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبدل منبع ولتاژ (VSC) ظرفیت نامی كاهش یافته با یك ترانسفورماتور zig-zag برای جبرانسازی جریان در یك سیستم توزیع سه فاز چهار سیمه

چكیده :

یك بررسی مفصل در مورد عوامل، استانداردها و حذف جریان اضافی نوترال) نول( بیان می شود. یك مبدل منبع ولتاژ توان نامی كاهش یافته با یك ترانس zig-zag به عنوان یك جبرانساز استاتیكی توزیع برای بهبود كیفیت توان در سیستم توزیع سه فاز چهار سیمه پیشنهاد می شود. D-STATCOM پیشنهادی برای جبرانسازی توان راكتیو، جریان های هارمونیكی ، جریان نول، متعادل كردن بار و تنظیم ولتاژ در نقطه كوپلینگ مشترك بكار می رود. ترانس zig-zag برای تامین یك مسیری برای جریان توالی صفر استفاده می شود. عملكرد D-STATCOM با استفاده از شبیه سازی از طریق جعبه ابزارهای Simulink و power system در نرم افزار Matlab ، اعتباربخشی می شود.

👇محصولات تصادفی👇

خط تولید آب معدنی پاورپوینت مدیریت استراتژیک شرکت هوندا بررسی شناخت غلط های املایی رایج در بین دانش آموزان دانلود پاورپوینت ویژگی های کشورهای درحال توسعه و دور باطل عقب ماندگی گزارش كارآموزی آشنایی با مراكز مخابراتی