👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق تاریخچه و سوابق ISO 9000

ارتباط با ما

... دانلود ...

اصل ارزیابی محصول از جنگ دوم جهانی آغاز شده است از سال 1943 كه متفقین كوشش های خود را در جنگ افزایش دادند تأمین تجهیزات در ارتش انگلستان دچار مشكلات عدیده ای گردید . زیرا تهیه و تدارك مواد منفجره ای كه در جنگ استفاده می شدند نه تنها كار بسیار حساسی بود بلكه تضمین كیفیت آنها به گونه ای كه به نحو مطلوبی مورد استفاده قرار گرفته و عمل نمایند نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار بود . به همین دلیل دریافت كننده از یكسو قادر نبود باز خورد آنی و یا مؤثری را مخابره نماید و از سوی دیگر ممكن بود سلسله مراتب فرماندهی در سازمانهای ارتشی نتوانند آنچه در كیفیت محصول منظور است به نحو شایسته ای ارائه دهند همچنین فشار تولیدات نظامی بر تولیدات كشوری تعدد زیادی كارگران تولید كننده بدون مهارت و تخصص عدم وجود یك سیستم كیفیت مؤثر و كارا كه جوابگوی نیازهای پراكنده و گسترده در سطح بسیار زیاد باشد موجب بروز معضلات و مشكلات فاجعه سازی میگردیدند . در پایان آژانس تأمین تداركات نظامی انگلستان سری استانداردهائی كه تدوین نمود كه به طور كلی و عمومی نشانگر توانایی های سازمانهای تولیدی در ارائه محصولاتی با كیفیت ثابت و در حد بالائی بودند . این استانداردها زیربنای سری استانداردهای

سیستم های كیفیتی AQAP بودند كه در اواخر دهه 1960 توسط كشورهای عضو سازمان ناتو Nato (سازمان پیمان آتلانتیك شمالی) پذیرفته شدند ،‌در اوایل دهه 1970 انگلستان سری استانداردهای AQAP را به عنوان سری MODO5 توسعه دادسری استاندارهای MODO5 كه ابتدا برای منظورهای نظامی تدوین شده بودند برای سازمانهای خریدار غیرنظامی بسیار زیادی متناسب گردیدند .

MODO5 ها و استانداردهای ملی دیگری كه در آن زمان در انگلستان متداول بودند همگی به منظور برآورده كردن و تكامل كنترل مدیریت برفرآورده ها مورد استفاده قرار می گرفتند از سوی دیگر نیز در ایالات متحده آمریكا كمپانی هائی كه از تجربه سلسله با ارتش در جنگ دوم جهانی ناراضی بودند ارزش روشهائی را كه سیستم یك سازمان تولیدی را ارزیابی میكنند ، دریافتند .

در انگلستان كمپانی هائی كه با سازمانهای نظامی به طور مستقیم معامله نمی كردند و اهداف MODO5 را نیز دنبال نمی نمودند از استاندارهای موازی DS5179 سود می جستند استانداردهای BS5179 با وجود اینكه نسبت به استانداردهای قبلی بهینه سازی شده بودند هنوز به صورت راهنماهائی بودند كه سازندگان به طور داوطلب می توانستند از آنها استفاده نمایند و كاربردی در قراردادهای تجاری نداشتند . در سال 1979 استاندارد BS5750 (قسمتهای 1 ، 2و 3) تدوین گردید به طوری كه در BS5750 بیشترین نكات كلیدی مذكور در ISO 9001 فعلی وجود داشتند .

👇محصولات تصادفی👇

تاثیرات وضو و نماز بر روی چاكراها - برای درس تفسیر موضوعی قرآن تحقیق شیر کاهش نوسانات در سیستم قدرت با استفاده از UPFC و PSS پرسشنامه سرمایه اجتماعی دانلود تحقیق درموردعلم بیومتریک و اثر انگشت