👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق تابلوها و اصلاح ضریب قدرت

ارتباط با ما

... دانلود ...

تابلوها

در هر پست توزیع، حداقل یك ترانسفورماتور و دو تابلوی فشار قوی و فشار ضعیف وجود دارد. تابلوی فشار قوی از یك كلید قطع كننده بار و سه عدد فیوز HH تشكیل شده است و تابلوی فشار ضعیف (380V) كه در توزیع اولیه NHV و در توزیع ثانویه UV نامیده می‌شود. بحث ما دراین قسمت روی تابلوهای فشار ضعیف NHV و UV خواهد بود.

انواع تابلوها از لحاظ محل و نقش در سیستم كنترل

تابلوهای فشار ضعیف به چهار دسته اصلی، نیم اصلی (كه از تابلوی اصلی تغذیه می‌شود)، فرعی تأسیسات (كه از تابلوی نیم‌اصلی تغذیه می‌شود) و فرعی روشنایی و پریز (كه از تابلوی نیم اصلی تغذیه می‌شود)، تقسیم می‌شود كه به تابلوی اصلی NHV و به بقیه تابلوها UV می‌گوییم.

انواع تابلوها از لحاظ كاربرد

1) تابلوهای تمام‌بسته: این تابلوها در كارخانه ساخته می‌شوند و در فضاهای سرپوشیده به كار می‌روند. انواع این تابلوها در زیرآمده است:

الف) تابلوی تمام بسته ایستاده: این تابلوها در تابلوهای اصلی، نیم اصلی و فرعی تأسیسات به كار می‌روند. و به انواع زیر تقسیم می‌شوند.

الف ـ1) تابلوهای قابل دسترسی از جلو

الف ـ2) تابلوهای قابل دسترسی از پشت و قابل فرمان و اندازه‌گیری از جلو

الف ـ3) تابلوهای چند خانه‌ای: هر سلول قابل خانه‌بندی متغیر است.

الف ـ4) تابلوهای چند جعبه‌ای: كه با اتصال جعبه‌ها به هم تابلو تشكیل می‌شود و بر روی پایه فلزی یا دیوار قابل نصب است و برای توزیع نیروی اصلی برق، فضای باز، مناطق صنعتی و كارخانجات و در مناطق غباری و مرطوب به كار می‌رود.

ب) تابلوی تمام بسته دیواری: كه به دو نوع توكار و روكار تقسیم می‌شوند، این تابلوها فقط از جلو قابل دسترس هستند و در تابلوهای فرعی روشنایی و نیرو به كار می‌روند.

2) تابلو توزیع نیرو و روشنایی برای نصب در محوطه باز دارای سقف شیبدار و با پایه بتونی هستند، كاربرد آنها در تغذیه منازل، فرمان و كنترل روشنایی محوطه، آب نماها و ... است.

چند مشخصه فنی مهم تابلوها

1) تابلو اصلی و نیم‌اصلی توزیع نوع ایستاده قابل دسترس از جلو یا پشت:

الف ـ1) ساختمان بدنه باید به گونه‌ای باشد كه از طرفین قابل توسعه باشد.

ب ـ1) ظرفیت الكتریكی شینه فازها نباید از صد و پنجاه درصد شدت جریان اسمی كلید اصلی تغذیه كننده تابلو كمتر باشد و همچنین سطح مقطع شینه‌های خنثی و زمین نباید از نصف سطح مقطع شینة فاز كمتر باشد.

و شینه‌های فازها و نول باید روی مقره‌های اتكایی چینی یا صمغ مصنوعی نصب شود. همچنین شینه زمین به بدنه وصل شود و حداقل فاصله بین شینه‌ها باید از 10 سانتی‌متر كمتر نباشد، باید اتصالات كابلها به شینه‌ها، كلیدها و فیوزها با كابلشو انجام شود.

رنگ شینه‌ها به صورت فاز اول، قرمز (R)، فاز دوم زرد (Y)، فاز سوم آبی (B) است.

همچنین جداولی برای حداقل سطح مقطع شمشهای مسی و آلومینیومی تدوین شده است.

ج ـ1) باید سیمها، سرسیمها و كابلها و كلیدها و وسایل اندازه‌گیری و ... دارای شماره‌گذاری جهت تعمیرات بعدی باشند.

👇محصولات تصادفی👇

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکنوتار در سال 87 نقشه آبراهه های حوضه آبریز هامون جازموریان آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت قند اصفهان در سال 87 پروژه كارآفرینی كارخانه تولید كنسانتره میوه ابجکت (وسایل تزئینی) در نرم افزار معماری Revit Architecture