👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق سموم آفت كش

ارتباط با ما

... دانلود ...

TDE (DDD)

با نام تجارتی روتان یا تتراكلرواتان است.

از مهمترین آنالوگهای د.د.ت است كه در گذشته برای كنترل انواع مختلفی از آفات مورد استفاده قرار گرفته است. این سم از احیاء د.د.ت بدست می‌اید. د.د.د برای مهره‌داران كم خطر بوده و سمیت آن حدود 0.2 تا 0.1 د.د.ت می‌باشد. برای موش صحرائی میلی‌گرم بر كیلوگرم 3400=LD50می‌باشد. در حالیكه LD50د.د.ت برای موش صحرایی از طریق گوارشی برابر 250 میلی‌گرم بر كیلوگرم وزن بدن است. این سم روی غدد فوق كلیوی پستانداران فوق‌العاده اثرات ناگواری دارد.

به طور كلی در سموم كلره هر اندازه تعداد اتمهای كلر كمتر شود و جای آنها را گروههای هیدرواكسی یا متیل بگیرد سمیت آن كاهش می‌یابد.

اتریمفوس Etrimfos

این سم دارای اسامی اكامت، ساتیسفار است.

این سم با فرمول مولكولی: C10H17N2O4PS دارای نقطه ذوب 33.5 درجه سانتیگراد و فشار بخار 5ـ10*6.5 میلی‌بار در دمای 20 درجه سانتیگراد است. فرم خالص این سم به صورت روغنی بی‌رنگ است. اتریمفوس در برابر نور نسبتاً پایدار است. این سم را نباید در انباری كه دمای آن كمتر از 10ـ و بیش از 25 درجه سانتیگراد است، نگهداری كرد. در اكثر حلالهای آلی نظیر استون، استونیتریل، كلروفرم، اتانول و هگزان به خوبی حل می‌گردد.

این حشره‌كش در سال 1975 توسط كناتی و رئیستر تهیه و به وسیله شركت ساندوز و آی. سی. آی. ساخته و به بازار عرضه شد. طیف وسیعی از حشرات را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این سم به صورت امولسیون 25 تا 50 درصد، گرانول 5 درصد در بازار موجود است. خاصیت آفت‌كشی خود را به مدت 7 تا 14 روز حفظ می‌كند. در بدن جانوران و گیاهان تجزیه می‌شود. 1800ـ1600=LD50 میلی‌گرم بر كیلوگرم از راه دهان و 2000 میلی‌گرم بر كیلوگرم از طریق پوست برای موش صحرایی است. امروزه از این سم كه فرموله شركت ICI انگلستان است به مقدار 1 تا 1.5 لیتر در هكتار برای كنترل آفات مختلف از جمله سرخرطومی برگ یونجه، لارو مگس، پسیل، لیسه‌های درختان میوه و بید استفاده می‌شود. مقدار باقیمانده مجاز آن در موقع برداشت محصول كمتر از 0.4 میلی‌گرم بر كیلوگرم محصول است.

متابولیسم: هیدرولیز شده و به 6 اتوكسی ـ 2 اتیل ـ 4 هیدروكسی پریدین تبدیل می‌شود.

اتیون Ethion

همچنین دارای نامهای تجارتی اتانوكس، اتیول و همیموكس است.

این سم با فرمول مولكولی: C9H¬22O4P2S4، جرم مولكولی 384.48 دلتن، نقطه ذوب آن در دمای 12 تا 15، نقطه جوش 165 درجه سانتیگراد در 0.4 میلی‌بار است. این سم توسط شركت رون پولن در سال 1956 ساخته و به بازار عرضه شده است. اتیون تركیبی با خاصیت حشره‌كشی و كنه‌كشی است. خاصیت حشره‌كشی آن وقتی با روغن مخلوط گردد تقویت می‌شود. این آفت‌كش روی تخم حشرات و شپشكهای نباتی مؤثر است در بازار به صورت امولسیون 47 درصد وجود دارد. برای كنترل سپردارها و شپشكهای نباتی درختان میوه و مركبات از محلول 5/1 تا 2 در هزار استفاده می‌گردد. این تركیب روی برخی از واریته‌های سیب گیاهسوزی ایجاد می‌كند. سایر فرمولاسیون آن پودر وتابل 0.25، امولسیون 40% و گرانول 5 تا 10 درصد می‌باشد.

اندرین Endrine

این سم همچنین دارای نامهای تجارتی اندركس و هگزادرین است.

با فرمول مولكولی: C12H8Cl6O توسط شركت شل ساخته و به بازار عرضه شده است و فشار بخار آن در دمای 25 درجه سانتیگراد 7ـ10*2.6 میلی‌بار می‌باشد. این سم ایزومر دیلدرین بوده و از نظر فرمول شیمیایی شبیه دیلدرین می‌باشد. كلیه خواص دیلدرین و آلدرین را دربر دارد. اندرین صنعتی به صورت پودر خرمایی رنگی می‌باشد ولی فرم خالص آن به شكل كریستالهای سفید رنگی است كه نقطه ذوب آن 200 درجه سانتیگراد می‌باشد. از نظر شیمیایی بسیار شبیه دی الدرین بوده اما به سادگی در گرما و نور تجزیه می‌شود. اندرین تركیبی بسیار سمی است. LD50 حاد دهانی اندرین خالص برای موش صحرایی 11=LD50 میلی‌گرم بر كیلوگرم است. از این سم برای كنترل آفات پنبه مانند كرم قوزه و خاردار (از امولسیون 20 درصد به میزان 4ـ3 لیتر در هكتار) استفاده می‌شد. در حال حاضر این سم تولید و مصرف نمی‌شود. اندرین یكی از سمومی است كه طغیان كنه‌های گیاهخوار را سبب شده است.

متابولیسم: در پستانداران و حشرات به متابولیتهای آبدوست تبدیل می‌شود.

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد برش ساختمان مسکونی 4 طبقه با کد ارتفاعی کامل قابل ویرایش پرسشنامه تعلق شغلی ترجمه طلایی تحقیق بر روی الگوریتم درخواست داده­ی فضایی بهینه­سازی شده در پایگاه داده­­ی فضایی دانلود پاورپوینت تحلیل فضای شهری (بررسی خیابان ساری-قائمشهر) دانلود تحقیق جامع و کامل حسابــداری وقف و موقوفات