👈 فروشگاه فایل 👉

مکانیسم مولکولی نشانه دهی جیبرلین در گیاهان

ارتباط با ما

... دانلود ...

مکانیسم مولکولی نشانه دهی جیبرلین در گیاهان

واژه های کلیدی:ژن های واکنش ده به GA، انتقال نشانۀ هورمون، کمپلکس SCF، پروتئین های DELLA، GARC.

چکیده: هورمون جیبرلین (GA) نقش مهمی در تعدیل و مدولۀ فرآیندهای گوناگون در تمام رشد و نمو گیاه ایفا می کند.در سال های اخیر، پیشرفت قابل توجهی در زمینۀ شناسایی مولفه های نشانه دهی GA بالادست و عوامل trans و cis-acting که ژن های واکنش ده به GA پایین دست را در گیاهان عالی تنظیم می کنند انجام شده است.

ظاهرا GA مسیر نشانه دهی خود را ازطریق القای پروتئولیز عوامل مانعی GA (پروتئین های DELLA) ابراز می کند. شواهد جدید نشان می دهد که پروتئین های DELLAهدف فروافت کمپلکس SCF لیگاز یوبیکیتن E3 از طریق مسیر پروتوزئوم یوبیکیتن- 26S می باشد

👇محصولات تصادفی👇

نقشه کاربری اراضی شهرستان هریس ترجمه مقاله اثر فشار بالایی همگن (HPH) بر خواص رئولوژیکی آب گوجه فرنگی 2 نقشه زمین شناسی استان یزد نقشه کامل نمایشگاه بین المللی کانال های یونی به عنوان هدف برای درمان سرطان