👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مقاله حمایت از تشخیص دادن مننژیت در بین نوزادان و کودکان از طریق استفاده کردن از نقشه شناختی مجزا

ارتباط با ما

... دانلود ...

حمایت از تشخیص دادن مننژیت در بین نوزادان و کودکان از طریق استفاده کردن از نقشه شناختی مجزا

خلاصه

پیش زمینه

مننژیت به وسیله یک تورم غشا مننژیت یا غشاهای اطراف مغز و نخاع شوکی مشخص می گردد. تشخیص ها و درمان های اولیه برای دست یافتن به یک نتیجه مثبت تعیین کننده می باشد، حتی شناختن مننژیت یک فرایند پیچیده می باشد که شامل یک سری نشانه ها و فاکتورهای پیچیده است که نیاز به راه حل های جدید برای حمایت کردن از تصمیم گیری بالینی دارد. در این کار، ما یک نقشه شناختی مجزا را برای کمک کردن به منظور مدل سازی کردن بیماری مننژیت را به کار برده و نشان داده ایم چنان چه ابزار حمایتی برای پزشکان در تشخیص های دقیق و درمان کردن در این شرایط می باشد.

روش ها

نقشه شناختی مجزا یا FCM به عنوان یک روش برای آنالیز کردن و نمایش دادن درک انسان از یک سیستم مشخص می باشد. FCM فراهم کننده ارتقا مربوط به یک مدل مفهومی می باشد که به وسیله ارزش های دقیق و اندازه ها محدود نشده است و بنابراین به خوبی متناسب با نشان دادن دانش بدون ساختاری می باشد و به صورت مرتبطی برحسب عبارت های نادرست بیان شده است. تیمی از پزشکان، برای شکل دادن نشانه های بسیار پیچیده و نشانه های مرتبط با مننژیت و برای معرفی کردن یکپارچگی مربوط به فاکتورهای خطر مشغول فعالیت شدند چنان چه با کمک متخصصان بالینی حضور یا عدم حضور بیماری مننژیت در افراد شناسایی شد. مدل FCM شامل 20 مفهوم ورم ای بود که توسط تیمی از پزشکان متخصص اطفال در مشارکت با تیم تحقیقاتی طراحی شده بود.

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت تاریخچه پیدایش مدیریت منابع انسانی(فصل دوم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت) تمرینات درس مدیریت شبکه اثنی عشری حضرت عیسی تحقیق/مقاله آماده برنامه هایی آموزشی جهت کنترل استرس در کسب و کارهای کوچک با فرمت ورد(word) آزمون سنجش ظرفیت حافظه ی فعال