👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مقاله ارزیابی اثر سلامتی به عنوان یک استراتژی برای همکاری درون بخشی

ارتباط با ما

... دانلود ...

ارزیابی اثر سلامتی به عنوان یک استراتژی برای همکاری درون بخشی

اهداف: این مطالعه استفاده از ارزیابی اثر سلامت (HIA) به عنوان یک ابزار برای همکاری درون بخشی را با استفاده از تحقیق هدایت شده HIA در شهر Gwang Myeong در کره آزمایش کرد.

روش ها: یک فرایند معمول برای HIA سریع مورد استفاده قرار گرفت. در مرحله آزمایش، Aegi-Neung Waterside Park Plan به عنوان یک هدف HIA انتخاب شد. در مرحله هدف گذاری، روش ها و ابزارهای خاصی برای ارزیابی اثرات سلامت بالقوه انتخاب شد. یک کارگاه مشارکتی در مرحله ارزیابی برپا شد. گروه های مختلفی شامل سازمان پارک ها و فضای سبز، سازمان فرهنگ و ورزش، سازمان محیط زیست ، اجتماع های شهری و ساکنان اخیرا به بررسی این مقاله در مورد اثرات بالقوه سلامت مربوط به Aegi-Neung Waterside Park Plan پرداختند.

نتایج: اثرات سلامت بالقوه از کارگاه هایی برای اندازه گیری حداکثر اثرات مثبت سلامت و حداقل اثرات منفی آن که پیشنهاد شده بود، استنباط گردید. حق تقدم ها و برتری ها در بین پیشنهادات به وسیله رای گیری مشخص شد. یک گزارش در زمینه HIA در سازمان پارک ها و فضای سبز به ثبت رسید.

بحث: اگر چه این مطالعه تنها یک مورد را آزمایش کرد اما آن پتانسیل غیر قابل استفاده بودن HIA را به عنوان یک ابزار برای همکاری درون بخشی نشان می دهد. برخی استراتژی ها برای اجرای HIA توصیف شده است.

کلمات کلیدی: سیاست مربوط به سلامت عمومی – همکاری درون بخشی- ارزیابی اثر سلامت تسریعی (HIA)

👇محصولات تصادفی👇

مقاله معماری و استراتژی قطعه کدهای موجود در برنامه فروشگاه آنلاین شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان طارم شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نیریز مبانی نظری انعقاد قرارداد ارفاقی، جایگاه فروش و تقسیم اموال تاجر در ختم ورشکستگی دانلودکارآموزی در هواپیمایی