👈 فروشگاه فایل 👉

كار تحقیقی(2) خلاصه نویسی کتاب حقوق جزای اختصاصی3(جرایم علیه امنیت و اسایش عمومی)

ارتباط با ما

... دانلود ...

تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد بر هم زدن امنیت کشور

در اینجا مهم حضور حداقل سه نفر در این تشکیلات است که از میان آنها موسسین یا مدیران بر اساس این ماده و اعضای عادی بر اساس ماده 499 مجازات می شوند .

جنسیت ، شغل ، سمت و ملیت مرتکبان این جرم از اهمیت بر خوردار نمی باشند و (هرکس ) می تواند .

مرتکب جرم موضوع این ماده شود . مرام این افراد یعنی طرز فکر آنها هم مهم نیست لیکن هدف آنها از تشکیل و اداره ایم جمعیت باید قصد بر هم زدن امنیت کشور باشد . اسم یا عنوان که دسته یا جمعیت تحت آن تشکیل شده است و محل تشکیل آن هم در تحقیق یا عدم تحقیق جرم تا ثیری ندارد .

v 1- تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد بر هم زدن امنیت کشور. 4

v 2- تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروههای مخالف نظام. 6

v 3-جاسوسی و جرایم وابسته به آن.. 9

v 1-4- مطلع کردن اشخاص فاقد صلاحیت از اسرار. 11

v 2-4-ورود به اماکن ممنوعه جهت کسب اطلاعات.. 14

v 3-4- جمع آوری اطلاعات.. 17

v 4-4-بی مبالاتی در حفظ اطلاعات طبقه بندی شده. 19

v 5-4- اخفای جاسوسان یا معرفی جاسوسان به کشورهای بیگانه. 21

v 6-4-جاسوسی به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر. 23

v 5- تحریک... 24

v 6- تهدید به بمب گذاری وسایل نقلیه ............................................................................26

v 7- همکاری با دول خارجی متخاصم ...............................................................................27

v 8- تشدید مجازات درجرایم علیه امنیت کشور .............................................................27

v 9- سایر جرایم علیه امنیت کشور :(سوء قصد –توهین –تخریب –بتانی –اشاعه اکاذیب وتظاهر .....)........................................................................................................................29

v 10- سوء قصد ....................................................................................................................29

v 11- سوء قصد به جان مقامات سیاسی یا مذهبی داخلی................................................30

v 12- سوء قصد به جان مقامات سیاسی خارجی ..............................................................31

v 13- توهین ......................................................................................................................32

v 14- تشدید مجازات توهین .............................................................................................33

v 15- توهین های خاص ......................................................................................................34

v 16- توهین به مقدسات ....................................................................................................34

v 17- توهین به رهبری قبلی وفعلی ..................................................................................34

v 18- توهین به سایر مقامات دولتی ایران .......................................................................35

v 19- توهین به مقامات سیاسی خارجی ..........................................................................36

v 20- نمودار درختی .........................................................................................................37

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه مقاله ارشد تحمل خطا در الگوریتم های مسیر یابی شبکه P2P بر اساس ساختار سلسله مراتبی آشنایی با ساختمان و طرز کار نیروگاه بخار دانلود مقاله حسابداری اموال، ماشین آلات و تجهیزات بررسی اثر بخش آموزشی مهارتهای اعتبارتی بر سلامت روان شناسی دانش پاورپوینت مبانی نظری سیستمهای اطلاعاتی حسابداری