👈 فروشگاه فایل 👉

نفقه زن

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقدمه

بحث نفقه زن، از دیرباز، در فقه شیعه همواره زیر بخشى از مبحث كلى تر (نفقات) بوده است. این بحث مى تواند با توجه به گسترش و تحول نهادهاى اجتماعى و در نتیجه تحول روابط اجتماعى، همواره دچار تحول باشد.

این نوشته، سیر بحث را در میان فقهاى شیعه، برمى نماید و مبانى و ادله آن را پیش مى كشد. در بخش نخست، دلایل وجوب نفقه زن و شروط آن یاد شده و در ضمن بحث از شروط وجوب نفقه، به اطاعت و تمكین زن از همسر، زمینه ها و حدود آن پرداخته مى شود.

در بخش دوم، تحت عنوان (مقدار نفقه)، از دو بحث (حیطه نفقه) (خوراك، پوشاك، لوازم منزل، هزینه درمان و…) و بحث (اندازه نفقه) (مقدار خوراك، تعداد پوشاك و…)، سخن گفته شده است.

این مباحث، بر مبناى مطرح شده در كتب فقهى، حدود و مرزهاى شرعى را به وجود مى آورد، اما همچنان كه خواهد آمد، این حدود و مرزها مى تواند با توجه به تعهدات و مقررات عرفى، توسعه یابد و تضییق گردد و وظایف زن و شوهر را با توجه به فرهنگ هاى مختلف به گونه هاى متنوع سامان دهد، در حالى كه این امر مورد امضاى شارع نیز قرار دارد.

گفتنى است، نفقه زن و احكام آن باید با توجه به نظام خانوادگى مسلمانان و دیدگاه اسلام نسبت به انسان و در كلّى مرتبط نگریسته شود تا بتواند در مقابل طرح هاى دیگر (آنچه در غرب مطرح است) پاسخ گوى مشكلات باشد، نه مشكل زا و دفاع ناپذیر.

این بحث در فضاى تقنین و حكم مطرح است، نه در فضاى اجرا و آنچه در جوامع مختلف بدان عمل مى شود. راه كارهاى عملى براى اجراى قانون و حكم، خود بحثى مستقل و بیرون از موضوع این نوشته است.

و در آخر، باید اذعان كرد: در خانواده اى كه محبّت، عشق، تفاهم و مشاركت وجود دارد، بسیارى از بحث هاى قانونى، خشك و غیر لازم به نظر مى رسد و این مباحث بیشتر در هنگام اختلاف و دعاوى مطرح مى شود.

👇محصولات تصادفی👇

گزارش كار آموزی كامپیوتر مقاله طرح های بازاریابی تحقیق جامع و کامل حقوق بیمه های دریایی پاورپوینت ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک (SPACE) پاورپوینت آموزش درس دوّم کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی ( مخلوط ها در زندگی )