👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مقاله درس ذخیره سازی ارشد نگاهی بر حافظه های مبتنی بر MEMS، موارد تحقیقاتی و مسائل جاری

ارتباط با ما

... دانلود ...

چکیده

فن آوری های جدید ذخیره سازی بر اساس سیستم های میکروالکترومکانیکی (MEMS) به عنوان مکملی بر حافظه سلسله مراتبی در حال ظهور است. این مطالعه تحقیقات اخیر در مورد یکپارچه سازی این فناوری جدید را به سیستم های کامپیوتری از چهار سطح دستگاه، معماری، سیستم و نرم افزار بررسی می کند. علاوه بر این، چند موضوع تحقیق بالقوه در ذخیره سازی MEMS شناخته شده است که شامل موارد زیر است: (1) بهره برداری از نوکهای غیرفعال خواندن / نوشتن برای انجام واکشی اولیه، (2) دسترسی بازگشتی برای ثبت زمان جستجو، (3) طراحی تحمل خطا در داخل دستگاه های ذخیره سازی، (4) مدل سازی مصرف انرژی، (5) بازنگری در الگوریتم های بهینه سازی موجود دیسک نوع I / O.

کلید واژه: حافظه، سیستم های میکرو الکترو مکانیکی .

Abstract

A disruptive new storage technology based on Microelectromechanical Systems (MEMS) is emerging as an exciting complement to the memory hierarchy. This study reviews and summarizes the current research about integrating this new technology into computer systems from four levels: device architecture system and application. In addition several potential research issues in MEMS storage are identified including (1) exploiting idle read/write tips to perform prefetching (2) reversal access to save seek time (3) fault-tolerance design inside storage devices (4) power consumption modeling (5) reevaluation of existing disk-type I/O optimization algorithms

👇محصولات تصادفی👇

مقاله نقش مدیریت کیفیت فراگیر در بحران های سازمان آب سنگین ترجمه مقاله با عنوان برنامه ریزی مشترک و برنامه نویسی شبکه های بی سیم اشکال مختلف یک کنترل پرسشنامه (شاخص) رضایت زناشویی هودسن