👈 فروشگاه فایل 👉

طراحی 5 دیتابیس شرکت ها

ارتباط با ما

... دانلود ...

دیتابیس سیستم ثبت شرکت

سیستم شرکت گاز

سیستم مدرسه

سیستم ثبت شرکت

شرکت گاز

Data Base

SQL Server 2008

دیاگرام

تجزیه و تحلیل دیتابیس

سورس کامل ایجاد دیتابیس ها

فایلهای اصلی MDF LDF Backup

👇محصولات تصادفی👇

مقاله آموزشی زندگی نامه افضل الدین بدیل بن علی ، خاقانی اثر فواصل زمانی مختلف تخمیر بر روی مشخصه های کیفی sucuks سنتی و تیمار شده با حرارت بررسی اثر بخشی درمان گروهی با رویكرد تحلیل محاوره‌ای برن (TA) برافزایش ابراز احساسات و رضایت زناشویی در بین زنان گزارش کارآموزی پروژه راه سازی در شرکت دنیا قوم دانلود تحقیق در موردآئین نامه و شیوه نامه اجرایی اوقات فراغت «آسمانی ها»