👈 فروشگاه فایل 👉

مدیریت رابطه مشتری به عنوان یک فرایند تجاری

ارتباط با ما

... دانلود ...

مدیریت رابطه مشتری به عنوان یک فرایند تجاری

Abstract

خلاصه

Purpose

هدف

Increasingly customer relationship management (CRM) is being viewed as a strategic process-oriented cross-functional and value-creating for buyer and seller and a means of achieving superior financial performance.

به مقدار زیاد و قابل توجهی مدیریت کردن رابطه مشتری (CRM) به عنوان یک روش، فرایند جهت دار، با چندین عملکرد متقاطع، ارزش گذار برای خریدار و فروشنده و به معنای یک سطح کارایی مالی برتر مشاهده شده است.

However there is a need for a more holistic view of cross-functional as it relates to CRM.

به هر حال یک نیاز برای بشتر کل نگری از نقطه نظر دیدگاه عملکرد چندگانه و متقاطع وجود دارد چنان چه آن مرتبط با CRM می باشد.

The purpose of this paper is to describe a macro level cross-functional view of CRM and provide a structure for managing business-to business relationships to co-create value and increase shareholder value.

هدف از این مقاله توصیف کردن یک سطح بزرگ تری از عملکرد چندگانه و متقاطع از نقطه نظر CRM می باشد که یک ساختار را برای مدیریت کردن روابط تجاری برای ایجاد کردن دوگانه ارزش و افزایش دادن ارزش سهامدار فراهم می سازد.

👇محصولات تصادفی👇

پلان معماری ویلا 3 خوابه نقشه ی زمین شناسی شهرستان کهنوج نکته به نکته حقوق مدنی دانلود پاورپوینت معماری رنسانس پاورپوینت کامل ژئومرفولوژی ایران