👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مقاله استراتژی شرکت، فرهنگ سازمانی و اطلاعات مربوط به مشتری

ارتباط با ما

... دانلود ...

استراتژی شرکت، فرهنگ سازمانی و اطلاعات مربوط به مشتری

دومین كنفرانس بین المللی

مایروپی گری، نیكلاس كنستانتوپولوس، میشل بكیاریس

چكیده:

تعریف اصلی CRM آن را به عنوان یک فرایند استراتژیک ترکیبی از شیوه های مدیریت، دانش، منابع و نرم افزار اطلاعات مربوط به مشتری مناسب یک شرکت، خدمت بهتر به نیازهای مشتریان و افزایش وفاداری آنها توصیف می كند. این دیدگاه تا حد زیادی به حمایت از فناوری اطلاعات و توسعه نرم افزار بستگی دارد. آیا عادت به این نرم افزار برای استراتژی شرکت های بزرگ و به هم پیوستن فرهنگ سازمانی توسعه یافته طراحی شده است؟ این مقاله به بررسی ارتباط بین وجود نرم افزار اطلاعات مربوط به مشتری در شرکت بین المللی با استراتژی های بتن شرکت توسعه و اجرا توسط شرکت پرداخته است. نتایج تجربی نشان داد زمانی که یک شرکت از اطلاعات نرم افزار CRM استفاده میكند ، استراتژی های بازاریابی سپس چندگانه را به مشتریان روش ها و بازارها، استراتژی های بازار پیچیده و استراتژی شرکت های بزرگ با دخالت بین المللی بالا در حال توسعه، در حقیقت منعکس کننده ایجاد یک ساختار استراتژیک، برون گرا و فرهنگ مشتری شرکت های بزرگ متمرکز شده است.

كلمات كلیدی: اطلاعات مشتری،استراتژی شركت، فرهنگ سازمانی، CRM

1. مقدمه:

بسیاری از پیشرفت های در این استراتژیک از سیستم های کسب و کار و اطلاعات در ادبیات مربوطه مورد بحث قرار گرفته است. علاوه بر این، روش ها و تکنیک های محاسباتی به طور گسترده در مطالعات مشابه تحقیق توسعه یافته است. با این حال، عدم وجود شواهد مشاهده شده مربوط به ادغام مفاهیم فرهنگ سازمانی، استراتژی شرکت و سیستم های اطلاعات مشتری، در چارچوب گسترده تر از مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و بین المللی شرکت های بزرگ وجود دارد. CRM نظر گرفته می شود بسیار مرتبط به رضایت از خواسته های مشتریان، آن را به عنوان انتظارات مشتریان شرکت به حساب می آورند. در این راستا، آن را فراهم می کند بینش ارزشمندی كه محصولات این شرکت می تواند به طور موثر ترویج و اصلاح شود. CRMمدیریت خوشه های مشتریان، ارائه راه حل های سفارشی که به خواسته های شخصی خود ساخته شده است ادغام كرده است.

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد برش ساختمان سرویس بهداشتی مدرسه کامل قابل ویرایش ترجمه مقاله تعیین مشخصه های اینورتر CMOS غیر-معمولی جدید، ساخته شده از یک NMOSFET بدون اتصال و یک ترانزیستور کنترل شده دانلود پاورپوینت بهره وری و تجزیه وتحلیل آن در سازمانها گزارش كارآموزی مخابرات استان گلستان(شبکه های paper less) پروژه بررسی مفهوم رهبری در جامعه در آثار رومی با تاکید بر مثنوی معنوی