👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله آموزشی فرآیند زایمان طبیعی

ارتباط با ما

... دانلود ...

چکیده:

فرآیند زایمان

فرایند زایمان معمولاً به سه مرحله تقسیم می شود:

مرحله ی اوّل: از زمان شروع دردهای زایمانی تا بازشدن كامل دهانه ی رحم می باشد.

مرحله ی دوم: لز باز شدن كامل دهانه ی رحم تا خروج نوزاد می باشد.

مرحله ی سوم : از خروج نوزاد تا خروج جفت می باشد.

مرحله اوّل زایمان

مرحله اول نیز سه قسمت دارد: دردهای ابتدایی، دردهای فعال، مرحله انتقالی. تمامی مرحله ی اوّل ممكن است 14 – 12 ساعت برای شكم اوّلها و 6 – 5 ساعت برای مادرانی كه قبلاً هم زایمان كرده اند طول بكشد. نیروی انقباضات رحمی، دهانه ی رحم را باز می كند ومیزان این باز شدن معمولاً با سانتیمتر بیان میشود كه باز شده كامل دهانه ی رحم 10 سانتی متر می باشد.

دردهای ابتدایی . از شروع انقباضات واقعی زایمانی تا هنگامی كه دهانه رحم 4 سانتی متر باز شده باشد می باشد.

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه مقاله تعهد عملی نیروگاه های سیکل ترکیبی با استفاده از برنامه نویسی دینامیک تشخیص امضا بهینه سازی فعالیت میکروارگانیسمها در تصفیه فاضلاب پاورپوینت روش تولید مواد ضد عفونی کننده پکیج (پروتکل) طرحواره درمانی