👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله آموزشی نواحی بیوجغرافیائی

ارتباط با ما

... دانلود ...

چکیده:

در این جا توجه به مفهوم كمی اندمیم شده است. این مفهوم مدتها پیش به وسیلة تاكسونهایی كه هیچ جای دیگری یافت نمی شوند مشخص می شود.

تاكسونهایی بومی ممكن است زیر گونه گدز یا گروههایی از گونه های باشند. یك مثال از یك ناحیه اندمیم جزایر هاوایی است. تاكسونهایی بومی هاوآیی شامل چهار گونه از گیاه جنس Keysseria می باشد گیاهی بوته ای و Perennial كه در هاوآیی در bog هایی باز با ارتفاع بین m1000 تا m1700 یافت می شود 10 گونه از این جنس به طور عمده در غرب هاوآیی یافت می شوند كه 8 گونة آن از گینة جدید بافت شده است (شكل 1-8). همچنین یك گونة گیاهی دیگر از جنس Argemone در گیاهی با برگ های خاردار می باشد و معمولاً تا ارتفاع 1 متر در نواحی مرتفع رشد می كند در هاوآیی بومی می باشد. گفته می شود گونة A.glanca به گونة موجود در شیمی با نام A.hunnemannu (شكل 2-8) قرائت بیشتری داشته باشد. همچنین گونة گیاهی دیگری از جنس Sophora كه به صورت درختچه یا درختهای كوچكی با ارتفاع 15 متر در جنگل های مرتفع و در امتداد جریانهای آب و بر روی شیب كوهها رشد می كند، بومی هاوآیی می باشد. 12 گونه دیگر از جنس در نواحی پراكنده ای در جنوب هاوآیی یافت می شوند

👇محصولات تصادفی👇

آشنایی با موسیقی و نتها پروژه رشتة کامپیوتر – مقایسه شبکه های Wi-Fi و Wimax پاورپوینت شبیه سازی کامپیوتر پایان نامه مدیریت کالا دانلود فایل ورد Word پروژه الگوریتم های شبیه سازی سازگار برای ارزش گذاری اختیارمعامله های آمریکایی و برمودایی