👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله آموزشی آشنایی با شهر گناباد به همراه متن انگلیسی

ارتباط با ما

... دانلود ...

چکیده:

موقیعت جغرافیایی

موقعیت جغرافیایی گناباد با مساحتی حدود 10287 کیلومتر مربع از نظر موقعیت جغرافیایی 34 درجه و 21 دقیقه قرار دارد و شهرستانهای همجوار این شهرستان در شمال تربت حیدریه و کاشمر، مغرب فردوس، مشرق آن خواف و در جنوب قائن قرار است. ارتفاع متوسط این ناحیه از سطح دریای آزاد 1105 متر است. مرکز آن گناباد در 300 کیلومتری مشهد می باشد. و براساس آخرین تقسیمات کشوری دارای سه بخش به نام های مرکزی، کاخک و بجستان هفت دهستان و 224 آبادی دارای سکنه است.

Geographical Situation

Gonabad town with an area about 105801 Km2 is located in 58° 4l’ ongitude and 34° 21’ latitude. The neighboring towns are Torbat Heydarieh and Kashmar in the north Ferdows in the west and Khaf in the east and Ghae’n in the south. The average height of this area from the open sea level is 1105 meters. tts center Gonabad is 300 kilometers away from Mashhad and according to the last divisions of the country; it has 3 districts called central Kakhk and Bajistan— 7 rural districts and 224 residential villages.

👇محصولات تصادفی👇

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نائین آزمون ارشد ناپیوسته مهندسی فناوری اطلاعات 93 پرسشنامه هیجان خواهی آرنت 1993 پرسشنامه تعارض کار-خانواده (نت مه یر،1996) مبانی نظری سیگار و دخانیات