👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مقاله تأثیر تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی روی قصد جابجایی کارکنان

ارتباط با ما

... دانلود ...

تأثیر تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی روی قصد جابجایی کارکنان

چکیده

این مقاله به بررسی تأثیر تعهد سازمانی و رفتار شهروندی بر قصد جابجایی کارکنان پرسنل مرکز تلفن در پاکستان می پردازد. اطلاعات از 114 پاسخ دهنده برای اندازه گیری تاثیر دو عامل بر روی قصد جابجایی مورد استفاده قرار گرفت. همبستگی و رگرسیون برای تجزیه و تحلیل رابطه قصد جابجایی با تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که قصد جابجایی پرسنل مرکز تلفن در سازمانی بستگی دارد به تعهد کارکنان اما رفتار شهروندی بر قصد جابجایی پرسنل مرکز تلفن تاثیر قابل توجهی ندارد. نتایج در مورد فرهنگ های جمع گرای پاکستان و اشارات سیاسی برای مدیران بحث می نماید.

کلمات کلیدی: قصد جابجایی، تعهد سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، پرسنل مرکز تلفن، پاکستان

👇محصولات تصادفی👇

برس طراحی شده در سالیدورک و کتیا پایان نامه سیستم عامل آیفون (ios) استراتژیهای تحول در سطح كلان (استراتژیهای تحول مبتنی بر برنامه) گزارش کارآموزی بررسی دستورالعمل های نگهداشت و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی پاورپوینت بررسی مدیریت تغییر و نوآوری