👈 فروشگاه فایل 👉

پاور پوینت درس مهندسی نرم افزار 2 پیام نور(تالیف : سامرویل | ترجمه : دکتر فراهی و مهندس پورامینی)

ارتباط با ما

... دانلود ...

درس مهندسی نرم افزار،برای بهبود توسعه نرم افزارنقش مهمی راایفامی کند. همان طورکه ساختمان بدون مهندسی نمی تواندمورد اطمینان باشد، نرم افزارنیزبدون مهندسی مورداطمینان نخواهد بود.

سرفصل ها :

1. طراحی نرم افزار بی درنگ

2.طراحی واسط کاربر(UI)

3. توسعه سریع نرم افزار

4. استفاده مجدد نرم افزار

5.مهندسی نرم افزار براساس قطعه

6. توسعه سیستم های حیاتی

7. تکامل نرم افزار

8. وارسی واعتبارسنجی

9. تست نرم افزار

10. اعتبارسنجی سیستم های حیاتی

11. مدیریت برافراد

12.برآورد هزینه نرم افزار

13. مدیریت کیفیت

14.بهبود فرآیند

15. مدیریت پیکربندی

16.

👇محصولات تصادفی👇

بررسی صنعت بیمه كشور گزارش کارآموزی در شرکت کامپیوتری مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع قیمت گذاری زبان تخصصی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی(کتابدرای سابق) مبانی نظری بیودیزل، گلیسرین، منابع روغن در تغذیه طیور