👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود تحقیق در موردرویکردی به نگهداری پیش اقدام هوشمندانه

ارتباط با ما

... دانلود ...

نام فایل : رویکردی به نگهداری پیش اقدام هوشمندانه

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 63

حجم : 5 مگابایت

*

به نام خالق زیباییها

*

رویکردی به نگهداری پیش اقدام / هوشمندانه

An Approach to Proactive Maintenance

*

موضوعات مورد بحث

تعریف نگهداری وتعمیرMaintenance

انتظارات روبه رشدازامورنگهداری وتعمیردردوره های زمانی مختلف

انواع استراتژی نگهداری وتعمیر

1-تعمیرواکنشی / اضطراری(بعدازخرابی)Reactive / Emergency Maintenance – EM (Run to Fail)

-ویژگیها

2-تعمیراصلاحی Corrective Maintenance - CM

*

3-تعمیرازکارافتادگیBreak-down Maintenance-BM

4-نگهداری وتعمیرپیشگیرانه Preventive Maintenance –PM (Time / Interval – based Maintenance)

-ویژگیها

5-نگهداری وتعمیرپیش بینانه/مبتنی بروضعیت Predictive / Condition-based Maintenance – PdM / CBM

ویژگیها

*

6-نگهداری وتعمیرپیش اقدامانهProactive Maintenance - PrM

- تعریف

- تاریخچه

- جوهره پیش اقدام عمل نمودن درنگهداری وتعمیر

برخی ازروشهای اعمال نگهداری پیش بینانه:

الف- تحلیل قطعه ازکارافتاده(FPA)

ب- تحلیل علت ریشه ای خرابی(RCFA)

....

👇محصولات تصادفی👇

نقشه کاربری اراضی شهرستان فیروزآباد دانلود کتاب تصویری دویست نشانه دفینه و گنج بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر دانلود پاورپوینت بررسی ساختمان مسکونی نخجوان (نمونه مشابه مسکونی) پاورپوینت بررسی سیستم های حسابداری شرکت بازرگانی قصر تراشه