👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی تابعیت در حقوق بین المللی خصوصی استرالیا

ارتباط با ما

... دانلود ...

1-1.مقدمه2

1-2.طرح موضوع2

1-3.بیان مسائل تحقیق4

1-4.ضرورت تحقیق5

1-5.اهداف تحقیق5

1-6.سوالات تخقیق5

1-7.فرضیات تحقیق5

1-8.روش تحقیق5

1-9.ابزار گردآوری اطلاعات5

فصل دوم:

مبانی تحقیق

2-1. مفهوم واژة بیگانه7

2-2. تابعیت7

2-3. اقسام تابعیت10

2-3-1. تحولات کلی مربوط به وضع حقوقی اتباع12

2-4.مبانی حقوق بیگانگان13

2-4-1 .مقتضیات حقوق بین‌الملل عمومی13

2-4-2. رفتار متقابل15

2-5.قوانین داخلی16

2-5-1. حقوق و تکالیف دولت محل اقامت اتباع بیگانه16

2-6.اخراج اتباع18

2-6-1.اختیارات دولت پذیرنده22

2-7. تکالیف و مسؤولیتهای دولت پذیرنده23

2-7-1. تکالیف دولت پذیرنده اتباع بیگانه23

2-7-2.مسؤولیت‌های دولت پذیرنده اتباع بیگانه24

2-8.حقوق و تکالیف اتباع در پرتو رویة دولتها و اسناد بین‌المللی حقوق بشر27

2-8-1.حقوق بیگانگان27

2-8-2. تکالیف و تعهدات بیگانگان31

فصل سوم:

تابعیت در حقوق بین المللی خصوصی استرالیا

3-1.مراحل اخذ تابعیت در استرالیا34

3-2.شرایط تابعیت و مهاجرت به استرالیا37

3-2-1.انواع تابعیت و شهروندی و مدارک لازم در حقوق استرالیا39

3-2-1-1.واجدین شرایطعمومی39

3-2-1-2.شرایط لازم برای اقامت و ارزیابی40

3-2-2.معافیت و صلاحیت اقامت41

3-3.قانون شهروندی 2007 استرالیا43

3-3-1.معافیتها44

3-3-2.صلاحیت44

3-3-3.تابعیت از طریق اولاد45

3-4.همسر، پدر و مادر غیر رسمی شهروند استرالیایی47

3-5.شهروندی دو جانبه چیست48

3-5-1.درخواست برای اثبات شهروندی استرالیا48

3-6.تابعیت بر مبنای مهارتهای تجاری49

3-7.مهاجرت متخصصین 56

3-8.تابعیت والدین كمك كننده58

3-9.مهاجرت والدین سالخورده 59

3-10.ویزای دانشجویی60

3-11.ویزای كار63

نتیجه گیری64

منابع

چکیده:

در گذشته، کمتر دولتی بیگانه را به عنوان یک شخصیت واجد حقوق می‌پذیرفت و اصولاً یک خارجی نمی‌توانست توقع بهره‌مندی از حقوقی را داشته باشد. به موازات پیشرفت در روابط بین‌الملل و افزایش مناسبات بین ملتها که خود موجبات برقراری ارتباط اشخاص با دولتهای خارجی را فراهم نموده است، دولتها ناگزیر به پذیرش حداقل حقوقی برای بیگانگان شده‌اند.فلذا، «اگر در دوران کنونی هر دولت بر خود فرض می‌داند قاعده‌های راجع به روابط با بیگانگان را در سرزمین خود تنظیم کند، این پیشرفت حاصل دگرگونی‌هایی است که در قرنهای اخیر در فهم بشر دربارة جامعه و حکومت و بر اثر آن در ساخت دولتها و روابط آنها با یکدیگر و به طور کلی در حقوق، در جامعة بین‌المللی، رخ داده است».در این کار تحقیقی به موضوع تابعیت در کشور استرالیا خواهیم پرداخت و تمام مسائل مربوط به آن را مورد بررسی قرار می دهیم.

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق عملیات بیت المقدس پروژه ی مقایسه ویژگی های مبتنی بر فیلترهای گابور و ارایه روشی جدید برای تعیین هویت نویسنده بر اساس دست نوشته فارسی ( فایل ورد و پاورپوینت ) گزارش کار آموزی دانلود تحقیق در موردراه حل های مبتنی بر فن آوری اطلاعات در حوزه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانلودانبارداری-و-وجود-انبارک-ها-در-سالن-تولید-گزارش-کارآموزی-