👈 فروشگاه فایل 👉

خلاصه پروتکل آموزش خوش بینی و مثبت اندیشی

ارتباط با ما

... دانلود ...

خلاصه پروتکل آموزش خوش بینی و مثبت اندیشی

تعداد جلسات آموزشی: 8 جلسه

تعداد صفحه (B lotus 14): 1 صفحه

توضیحات: آموزش خوش بینی و مثبت اندیشی: جدول 1. محتوای آموزشی جلسات آموزش خوش بینی و مثبت اندیشی/ جلسات: محتوای آموزشی: 1 آشنایی با افکار خودکار و باورهای منفی درباره خود، خدا، دیگران، زندگی و آینده 2 مبارزه با افکار منفی از طریق ردیابی منبع افکار، چالش کشیدن افکار منفی و توقف آنها

این فایل دارای مبانی نظری تاریخچه خوش بینی نیز می باشد

👇محصولات تصادفی👇

دانلود شیپ فایل خطوط هم تبخیر حوضه آبریز خلیج فارس- دریای عمان پایان نامه كارشناسی ارشد برق، مدلسازی و شبیه سازی سوئیچ MPLS و بررسی مقایسه ای نرم افزارهای موجود نقش پرولین در واکنش گیاه به شوری و خشکی ترجمه مقاله انگلیسی رشته عمران و معماری (اندرکنش خاک و سازه) مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش فرهنگی (فصل دوم تحقیق)