👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت تحلیل بهره وری

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت تحلیل بهره وری 58 اسلاید

فرمت فایل : پاورپوینت

تعداد اسلاید : 58 اسلاید

1 تحلیل بهره وری 2 تحلیل؟ تجزیه

موشكافی

تفكیك یك كل به اجزاء آن

بررسی یك كل، اجزاء آن و ارتباط میان اجزاء

شناخت و تفكیك تركیبات

بررسی موشكافانه اجزاء و ساختار

فرایند تفكیك به اجزاء تشكیل دهنده

آزمون یك عبارت ریاضی، با در نظر گرفتن نتایج و بررسی اعتبار آن 3 نتایج تحلیل دانش نسبت به وضعیت

دانش نسبت به روابط حاکم 4 اندازه گیری تحلیل بهبود مدیریت بهره وری برنامه ریزی 5 تحلیل بهره وری ؟ بررسی تغییرات بهره وری و علل آن

بررسی تغییرات سیستم تولیدی بر اثر تغییر

بهره وری و سازوكارهای آن تحلیل بهره وری = تحلیل سیستم در ارتباط با بهره وری 6 کلیدهای موفقیت در تحلیل بهره وری تعریف صحیح و شفاف از بهره وری

تشخیص علت و جایگاه تحلیل بهره وری 7 علل تحلیل بهره وری

تدوین اهداف

استفاده مناسب از منابع

تشخیص فرصت‌ها و مخاطرات

ممیزی كاركرد مدیران

ارزیابی استراتژی‌ها ، سیاست‌ها و عملیات

بهبود الگوی تخصیص منابع

پرداخت دستمزد براساس عملكرد

عارضه یابی بهره‌وری 8 برخی از روشهای معمول تحلیل شاخصهای بهره وری 1 - مقایسه

2- تحلیل روند

3 - تجزیه شاخص به عناصر 9 مقایسه با دیگران از آنجا كه شاخص‌های بهره‌وری اعدادی نسبی هستند درك موقعیت آنها (فهم بالا یا پایین بودن آنها) نیازمند وجود مبنای مقایسه است. افراد مشابه و شركت‌های رقیب یا فعال در حوزه‌های مشابه نمونه‌هایی از مبناهای مقایسه محسوب میگردند. معمولا مقایسه در سطح فردی برای ارزیابی كاركنان در سیستم‌های ارزیابی و پاداش مبتنی بر بهره‌وری، در سطح شركتی برای مقایسات بین شركتی (Interfirm Comparison)، تعیین موقعیت نسبی و تحلیل‌های رقابتی و در سطح ملی برای تعیین جایگاه رقابتی كشور استفاده می‌گردد 10 مقایسه با دیگران بطور كلی مهمترین نتایج محتمل مترتب بر مقایسه را می‌توان به قرار زیر برشمرد:

شناسایی جایگاه از نظر عملكردی

شناخت نقاط قوت و ضعف

بهبود تعیین اهداف و نظارت بر آنها

ایجاد پایه ای برای تصمیمات عملیاتی و استراتژیك بهتر

توسعه دانش در مورد ماهیت و وضعیت فعالیت 11 تحلیل روند (یا تحلیل ادواری) شناخت روند تغییرات (صعودی، ثابت یا نزولی بودن) شاخص‌های بهره‌وری و بررسی علل و عواقب آن، در تحلیل‌ بهره‌وری بسیار ارزشمند است.

برای تشخیص روند تغییرات كافی است مقادیر شاخص‌ها در دوره‌های زمانی گذشته با هم مقایسه شود. 12 استفاده از نمودارهای آماری در تحلیل روندها با استفاده از روش‌های كنترل آماری می‌توان، علاوه بر شناخت روند كنونی شاخص‌های بهره‌وری، اطلاعات ارزشمندی را از سری‌های زمانی مربوط به آن استخراج نمود. برای این كار ابتدا باید برای هر یك از شاخص‌های مورد مطالعه، نمودار كنترلی مربوطه را ایجاد نمود 13 نمونه‌ای از یك نمودار كنترل دامنه وضعیت عادی حد بالا

حد وسط

حد پایین زمــــان مقدار شاخص 14 خروج از كنترل در یك نمودار كنترل * * * * * * * * * * * 15 وجود روند تغییرات در یك نمودار كنترل 16 تغییر قابلیت سیستم در خصوص شاخص مورد بررسی در یك نمودار كنترل * * * * * * * * * * 17 تجزیه شاخص‌ها تجزیه شاخص‌های بهره‌وری در فرایند عارضه‌یابی بهر

متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن پاورپوینت میباشد که به صورت نمونهدر این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید

👇محصولات تصادفی👇

طرز کار جک گازی پایان نامه اصول کار با لیزر 147 ص دانلود پاورپوینت انتظارعدالت و عدالت در سازمان (کتاب انتظار عدالت و عدالت در سازمان رضائیان) مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع مدیریت کیفیت فراگیر پاورپوینت بررسی مبانی الكترونیك 1