👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری یادگیری، یادگیری سازمانی، آموزش، اثربخشی آموزش، کارایی، ارزیابی و ارزشیابی دوره آموزشی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری یادگیری، یادگیری سازمانی، آموزش، اثربخشی آموزش، کارایی، ارزیابی و ارزشیابی دوره آموزشی

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری

خلاصه ای از کار:

یادگیری[1]

جامعترین تعریفی كه تاكنون از یادگیری ارائه شده تعریف هلیگارد و ماركوئیز است این دو روانشناس، یادگیری را بدین گونه تعریف كرده اند. یادگیری عبارتست ازفرآیند تغییرات نسبتاً پایدار در توان بالقوه ناشی از تجربه (هرگنهان، سیف،1386)

یادگیری سازمانی

موضوع یادگیری سازمانی در حدود دهه 1970 میلادی مطرح شد. یادگیری افراد در درون سازمان را یادگیری.............

..................

-انواع یادگیری سازمانی

آرجریس و شون سه نوع یادگیری سازمانی و یا به تعبیر دیگر، سه سطح یادگیری را به شرح زیر توصیف كرده اند:

1- یادگیری تك حلقه ای: یادگیری تك حلقه ای زمانی اتفاق می افتد كه در بستر هدفها و سیاستهای جاری سازمان، خطاها كشف و اصلاح شوند. از یادگیری تك حلقه ای، سنگه با عنوان یادگیری انطباقی، فایول ولایلز با عنوان یادگیری سطح پائین و میسون با عنوان یادگیری غیراستراتژیك نیز نام می‌برند.

....................

- مراحل یادگیری سازمانی

.................

- مبانی یادگیری سازمانی:

.............

- نظریه های یادگیری

..................

- اصول یادگیری

.................

- فرآیند آموزش

................

تعیین نیازهای آموزشی

................

اهداف آموزش و توسعه منابع انسانی

...............

اصول و مبانی یادگیری (منحنی یادگیری)

................

- اهداف ارزشیابی از برنامه های آموزش

...............

- مراحل ارزشیابی از برنامه آموزشی

...................

- الگوهای ارزشیابی

...............

................

................

4- روش C.I.P.O

....................

5- الگوی آزمایش اجتماعی

....................

6-الگوی ارزشیابی مبتنی بر مدافعه:

..................

.................

8-روش T.V.S[2]

..................

- اثربخشی

..................

- مفهوم ارزیابی اثربخشی آموزش های سازمان

اگر نیل به اهداف را به صورت وضع مطلوب سازمان در آینده تعریف كنیم، اثربخشی سازمان عبارت از درجه یا میزانی است كه سازمان به هدفهای مورد نظر خود نایل می آید(ریچارد دفت، 1377، 58)

پیتر دراكر، صاحب نظر شناخته شده در مدیریت،‌اثربخشی آموزشی را انجام دادن كار درست تعریف كرده است. اصلاح رویه های مدیریت، كسب موفقیت، تولید ایده های جدید، تقویت ارزشهای سازمانی، تفكر گروهی، مشاركت و مواردی مانند آن،‌از جمله تعابیری هستند كه در مدیریت ، معادل اثربخشی به كار می روند(سلطانی، 1380، 44-41). تعابیری كه با توجه به مفاهیم بالا می توان برای اثربخشی آموزشی بیان كرد، عبارتند از:.................

...........

- روشهای ارزیابی اثربخشی آموزش

.................

- دلایل عمده در تعیین اثربخشی دوره های آموزشی

.................

- عوامل موثر بر اثر بخشی آموزش

.................

-چگونگی اجرای ارزشیابی

.................

- كارآیی

کارآئی[3] از نظر فنی عبارت است از نسبت خروجی به ورودی نیرو( انرژی یا کار در واحد زمان) این نسبت.................

...................

رابطه كارایی و اثربخشی

...............

رابطه كارایی و بهره وری

..................

فهرست منابع :

- ابطحی، حسین 1373، آموزش و بهسازی منابع انسانی . ویرایش 2. تهران: موسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزش سازمان گسترش.

- ابطحی، حسین 1383، آموزش و بهسازی سرمایه های انسانی. ویرایش 3. تهران: پیوند.

- ابطحی، حسین و دیگران 1387، استراتژی های مدیریت منابع انسانی ، بررسی موردی، تهران:پیوند، آزادمهر.

- ابطحی، حسین ؛ پیدایی، میر شجیل1382، شیوه های نوین ارزیابی اثربخشی دوره های آموزش در سازمان‌ها. مدیریت و توسعه، 18

......................

...................

[1] Learning

[2] Training Validation System

[3] Efficiency

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت راهکارهای پیاده سازی دولت الکترونیک انجام محاسبات خاكبرداری مرکز بین المللی حل اختلاف سرمایه گذاری)ایکسید( پاورپوینت آموزش درس دوم کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی ( سرگذشت دفتر من ) دانلودکارآموزی سیر تحول كاربرد بتن در معماری 45 ص