👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله کشاورزی با عنوان آفات پسته

ارتباط با ما

... دانلود ...

این مقاله حاوی مطالب زیر می باشد:

سوسك سرشاخه خوار پستهHylesinus vestitus

مبارزه و كنترل

سوسك طوقه و ریشه پسته (كاپنودیس)Capnodissp.

خسارت

مبارزه و كنترل

سوسك شاخك بلند پستهCalchaenesthes pistacivora

مبارزه

سوسك های چوبخوار پسته

سوسك های چوبخوار سبز پستهAgrilus viridicaerulans:

مبارزه و كنترل

سرخرطومی پسته Polydrosus davatchiiCurculionidae

مبارزه و كنترل

پروانه برگخوار سفید پسته (رائو)Ocneria terebintina:

مبارزه و کنترل

پروانه پوستخوار میوه پسته (كراش) :Arimania komaroffi

مبارزه و کنترل

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد پلان معماری طبقه سوم ساختمان مسکونی 4 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش فایل اتوکد برش مجتمع مسکونی 6 طبقه با کد ارتفاعی کامل قابل ویرایش مجلس شورا حقوق و تکالیف آن شاهنامه فردوسی مبانی نظری وپیشینه تحقیق در موردارزش ها