👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت بررسی گزارش افزایش تولید محصولات زراعی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت بررسی گزارش افزایش تولید محصولات زراعی در 63 اسلاید قابل ویرایش

:مقدمه

بخش كشاورزی كشور با عنایات خاص خداوند متعال و پشتیبانی مجلس محترم شورای اسلامی و هیأت محترم دولت و با همت كشاورزان سختكوش و پر تلاش به موفقیتهایی در سال زراعی 81-1380 دست یافته است كه نمود عینی آن در افزایش تولید محصولات زراعی تجلی یافته است .

در این مجموعه ضمن ارائه آمار عملكرد ، دلایل عمده افزایش تولید ومتغیرهای موثر بیان گردیده است .

:علل افزایش تولیدات

1- شرایط مناسب اقلیمی و بارندگی

2- اتخاذ سیاستهای مناسب زراعی

3- اعمال سیاستهای حمایتی

الف - قیمت تضمینی

ب - بیمه محصولات

ج - تسهیلات بانكی

4- توسعه زیر ساختها و زیر بناها

5- توسعه مكانیزاسیون

6- تامین به موقع نهاده ها

7- مبارزه با آفات و امراض

1- شرایط اقلیمی و بارندگی مناسب:

در سال زراعی 81-1380 شرایط اقلیمی بویژه بارندگی و درجه حرارت مناسب نسبت به سال زراعی گذشته در افزایش تولید موثر بوده است لیكن در مقایسه با سال زراعی 77-1376 كه طی سالهای گذشته بیشترین بارندگی را داشته است متوسط بارندگی كشور به میزان 5/59 میلیمتركمتر و در برخی از استانها بیش از 200 میلیمتر كاهش داشته است و لیكن میزان تولید در كل و همچنین عملكرد در واحد سطح به میزان قابل توجهی افزایش داشته است .

بطوریكه در این سال زراعی حدود نیم میلیون هكتار سطح زیر كشت و 681 هزار تن تولید گندم دیم نسبت به سال زراعی 77-1376 كاهش یافته است ولی كل تولید گندم و سایر محصولات عمده افزایش قابل ملاحظه ای داشته است .

این نكته مبین آن است كه علاوه بر شرایط مناسب اقلیمی مانند بارندگی و درجه حرارت مناسب عوامل دیگری از جمله عوامل مدیریتی و اعمال و اتخاذ سیاستهای حمایتی و پشتیبانی نقش مؤثری در افزایش تولید داشته اند .

2- اتخاذ سیاستهای مناسب زراعی:

- افزایش بهره وری منابع تولید

- تهیه و تامین بذور مناسب

- توسعه مكانیزاسیون

- بهینه سازی ادوات خاك ورزی كاشت ، داشت و برداشت

- گسترش مبارزه با آفات و امراض و علفهای هرز و جلوگیری از كاهش خسارات و ضایعات

- بهبود تغذیه گیاهی

- نظارت بر اجرای صحیح عملیات كاشت ، داشت و برداشت

- ترویج یافته های علمی

- ساماندهی بازرگانی محصولات كشاورزی

3- اعمال سیاستهای حمایتی:

الف - قیمت تضمینی

تعیین قیمت بر اساس :

- محاسبه هزینه های واقعی تولید و حمل و نقل

- حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش

- فروش آزاد

- محاسبه سود حداقل

انوا ع حمایت از بخش كشاورزی در آمریكا :

- پرداخت وام

- (بلاعوض

- بازاریابی)

- حمایت از خدمات بازاریابی و تبلیغات

- پرداخت یارانه

- تعیین سهمیه تعرفه ای

- محدودیت مقداری واردات

- تعیین حداقل قیمت

- خرید محصول

- مالیات كمتر بر سوخت

- حمایت از عدم كاشت اراضی در حال فرسایش

انواع حمایت های اتحادیه اروپا از بخش كشاورزی

- قیمت ارشادی

- یارانه صادراتی

- تعرفه واردات

- محدود كردن تولید

- تعیین سهمیه كاشت و رعایت الگوی كشت

- اجرای برنامه عدم كاشت ( برای كشاورزان بزرگ )

- حمایت براساس سابقه مشاركت

- حمایت از زیرساختهای بخش كشاورزی

انواع حمایت از بخش كشاورزی در كره جنوبی :

- خریدهای تضمینی

- حمایت از منابع پایین دست

- اعطای وامهای كم بهره

- پرداخت یارانه به نهاده های كشاورزی

- سرمایه گذاری در زیر ساختها

انواع حمایت از بخش كشاورزی در تركیه :

- پرداخت یارانه به نهاده ها

- دخالت در بازاریابی محصولات

- اعطای یارانه به تعاونیهای بازاریابی كشاورزی

- تعرفه وارداتی

- یارانه صادراتی

- سرمایه گذاری در زیرساختها

- معافیت مالیاتی

انواع حمایت از بخش كشاورزی در مكزیك :

- اعمال سیاستهای قیمتی

- حمایتهای مرزی

- پرداخت مستقیم به تولیدكنندگان

- حمایتهای تعرفه ای

- سرمایه گذاری در مناطق روستایی

- یارانه بازاریابی

- یارانه به آب مصرفی كشاورزی

- توزیع نان ذرت در بین خانوارهای فقیر روستایی

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت طرح توجیهی پرورش کرم ابریشم ولو سه راهه طراحی شده در سالیدورک شیپ فایل بخشهای شهرستان خواف یادگیری همیاری دانلودگزارش کارآموزی در شركت هواپیمایی 60ص