👈 فروشگاه فایل 👉

پروتکل روانشناسی آموزش مثبت نگری

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروتکل روانشناسی آموزش مثبت نگری

تعداد جلسات آموزشی: 9 جلسه

تعداد صفحه (B lotus 14): 14 صفحه

نوع فایل: word

عناوین هر جلسه:

جلسه اول آشنایی با افراد، تشریح جلسات

جلسه دوم معنا و مفهوم مثبت اندیشی

جلسه سوم افکار مثبت در مدرسه و ارتباطات

جلسه چهارم مثبت بودن را بیاموزیم

جلسه پنجم مثبت بودن را نهادینه کنیم، سازگاری با مشکلات غیر قابل حل

جلسه ششم مثبت زندگی کردن، برقراری روابط خوب با دیگران

جلسه هفتم کنترل ذهن در راستای مثبت اندیشیدن

جلسه هشتم مثبت زندگی کردن و هدفمند زندگی کردن، برقراری روابط خوب با دیگران

جلسه نهم جمع بندی

توضیحات:

ابتدا مشاور به معرفی خود می پردازد و پس از آن از اعضای گروه خواسته می شود که خود را معرفی کنند و بعد مشاور به بیان هنجارهای مشاوره شامل راز داری، حضور به موقع و مرتب در جلسات گروه و همچنین بیان مشکلات خود تا جای ممکن، دادن بازخورد مناسب به همدیگر، اهمیت دادن و حمایت کردن یکدیگر، گوش دادن و به نوبت صحبت کردن را در اعضا خواستار می شوند.

مقررات حاکم

1- کلیه مباحث مطرح شده در جلسات گروهی محرمانه است و اعضاء اخلاقا متعهد می شوند مباحث مطرح شده در گروه را به خارج از جلسات انتقال ندهند. 2- لازم است که همه افراد گروه در بحث های گروهی فعالانه شرکت نمایند. 3- چنان چه مساله یا سوالی در گروه پیش آید ، افراد باید بدون ترس از دیگران مطرح نمایند. 4- لازم است تمام افراد گروه به دقت به مباحث مطرح شده در گروه توجه نمایند و در صورت لزوم بازخورد نشان دهند. 5- بهتر است همه اعضاء گروه در تصمیمات گروه مشارکت داشته باشند. 6- همه افراد باید حضور به موقع و منظم در تمام جلسات داشته باشند. افراد گروه باید به انجام تکالیف خواسته شده پایبند باشند و تکالیف را انجام و ارائه نمایند. الف- انتظارات خود را از جلسه بیان کنید. واحساسات خود را نسبت به جلسه بنویسید و بیاورید( تکلیف ثابت تمام جلسات) ب- نمونه هایی از افکار مثبت و منفی و رفتارهایی که متناسب با آن انجام داده اید را بیان کنید ج- نمونه ای از افکار منفی را بیان کنید. و بگوئید برای مثبت اندیشی چه افکاری را جایگزین آن کرده اید.

👇محصولات تصادفی👇

اسلایدها و پی دی اف های مسیریابی (شبکه) فرآیند تولید چیپس از میوه ها مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفهوم سازمان یادگیرنده (فصل دوم تحقیق) دانلودکارآموزی - شركت سهامی مخابرات 20 ص دانلودکارآموزی برق - الكتروتكنیك شركت آئین تلاش – بوعلی سینا بررسی سیستم های برق صنعتی