👈 فروشگاه فایل 👉

پروتکل آموزش مهارتهای تحمل پریشانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروتکل آموزش مهارتهای تحمل پریشانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک دارای 8جلسه و3صفحه می باشد

تعداد جلسات آموزشی: 8 جلسه

تعداد صفحه (B lotus 14): 3 صفحه

توضیحات: آموزش مهارتهای تحمل پریشانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک به صورت 8 جلسه گروهی 45 دقیقه ای برگزار شد. در طی هر جلسه تکنیک های خاصی به صورت قلم و کاغذی به افراد آموزش داده می شد. تکنیک های آموزش داده شده در هر جلسه به عنوان تکنیک خانگی تا جلسه بعد ارائه و در ابتدای جلسه بعدی پس از مرور تکالیف خانگی و بر طرف کردن اشکالات، تکنیک جدید آموزش داده می شد. توضیحات بیشتر درباره این درمان در پیوست شماره آمده است.

👇محصولات تصادفی👇

بازی های بومی ومحلی استان کردستان دانلود پاورپوینت محوطه سازی پروژه کارآفرینی قالب های صنعتی(با ظرفیت 40 دست در سال) پروژه کارآفرینی تاسیس کارخانه سوسیس و کالباس گزارش کاراموزی كابل سازی در شركت سیم و كابل ابهر