👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله آموزشی زندگی نامه جبران خلیل جبران

ارتباط با ما

... دانلود ...

چکیده:

جبران خلیل جبران2 در ششم ژانویه سال 1883، در خانوادة مارونی «جبران» در البشری3، ناحیه‎ای كوهستانی در شمال لبنان زاده شد.

در آن زمان، لبنان بخشی از سوریة بزرگ (شامل سوریه، لبنان و فلسطین) و یك ایالت تحت سلطه عثمانی بود، كه به منطقة لبنان حكومت خودمختار داده بود. مردم لبنان، سال‎ها برای استقلال از حكومت عثمانی جنگیده بودند. و بنا بود خود جبران هم بعدها به این جنبش بپیوندد و یكی از اعضای فعال آن شود. منطقة لبنان، به خاطر دخالت‎های خارجی كه به نفرت مذهبی میان مسیحیان، به ویژه فرقة مارونی و مسلمانان دامن می‎زد، منطقه‎ای پردردسر بود. بنا بود بعدها جبران فرقه‎های مذهبی گوناگون را با یكدیگر متحد كند و بدین وسیله كینه‎ها و نفرت‎های مذهبی گوناگون را با یكدیگر متحد كند و بدین وسیله كینه‎ها و نفرت‎های مذهبی را از بین ببرد. فرقة مارونی كه در دورة اشتقاق در كلیسای بیزانسی در قرن پنجم پس از میلاد بنیان‎گزاری شده بود، گروهی از مسیحیان سوریه را دربرمی‎گرفت كه به پیروی از راهبی به نام مارون4 قدیس، فرقه و اصول فكری خود را شكل دادند.

👇محصولات تصادفی👇

گزارش کارآموزی حسابداری در آموزش و پرورش بازی های بومی ومحلی شهرستان کاشمر پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت پروژه کارآفرینی طرح ظروف یکبار مصرف گزارش کاراموزی بررسی معماری ساختمان