👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود فایل ورد word پروژه الگوریتم طبقه بندی k نزدیک ترین همسایه فازی داده برای محرمانگی در محاسبات ابری

ارتباط با ما

... دانلود ...

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 110 صفحه

حجم : 2547 کیلوبایت

چکیده:

پردازش ابری و محیط ابر و پایگاه داده های ابری محل ذخیره سازی اطلاعات روی وب می باشد و برای بالا بردن امنیت در آن ها باید بهترین راه حل را استفاده کرد. مساله ما در اینجا طبقه بندی داده های محرمانه و فوق محرمانه و سپس رمزگذاری آن ها برای ذخیره در ابر می باشد برای این کار سرعت و دقت بسیار مهم می باشد. در این پژوهش یک الگوریتم طبقه بندی داده فازی، در محیط ابری استفاده شده است که در نهایت با زبان جاوا و در شبیه ساز کلودسیم شبیه سازی شد و توانست طبقه¬بندی موثری برای داده¬ها در محیط ابر ایجاد کند.

الگوریتم طبقه بند ارایه شده، الگوریتم k-نزدیک ترین همسایه فازی است. با توجه به خصوصیات خوبی که الگوریتم k-نزدیک¬ترین همسایه فازی دارد توانست با سرعت و دقت بیشتر داده های محرمانه، فوق محرمانه و عمومی را طبقه بندی کند و برای رمزگذاری مناسب برای ذخیره سازی در ابر آماده کند و کارایی طبقه بندی داده برای ذخیره سازی در ابر را بهبود بخشد.

روش کار بدین صورت می باشد که داده های یک پایگاه داده ۱۵۰۰۰ رکوردی ابتدا توسط الگوریتم k-نزدیک ترین همسایه عادی طبقه بندی می شود و داده ها به مرحله رمزگذاری فرستاده می¬شوند و در نهایت در ابر ذخیره می شوند و در مقابل آن همان پایگاه داده توسط الگوریتم k-نزدیک ترین همسایه فازی طبقه-بندی می شود و به سه کلاس فوق محرمانه، محرمانه و عمومی به مرحله بعدی که رمزگذاری و ذخیره در ابر می باشد فرستاده می شود. در پیاده سازی این روش از زبان جاوا و شبیه ساز کلودسیم استفاده شده است و نتایج حاصل به خوبی بیانگر کارایی بهتر الگوریتم k-نزدیک ترین همسایه فازی می باشد که موجب تولید نتایج بهتر نسبت به الگوریتم k-نزدیک ترین همسایه عادی می¬شود .

واژه های کلیدی:

پردازش ابری، امنیت، طبقه بندی k-نزدیک ترین همسایه، طبقه بندی k-نزدیک ترین همسایه فازی

فهرست مطالب

چکیده: 1

فصل اول: مقدمه 2

۱-۱ مقدمه 2

۱-۲ تعریف مساله و بیان سوال¬های اصلی تحقیق 3

۱-۳ سابقه وضرورت انجام تحقیق 4

۱-۴ هدف¬ها 8

۱-۵ جنبه نوآوری تحقیق 9

۱-۶ مراحل انجام تحقیق 9

۱-۷ ساختار تحقیق 9

فصل دوم: مباحث عمومی پردازش ابری، امنیت و شبیه سازی 10

۲-۱ مقدمه 10

۲-۲ تاریخچه ی مختصری از رایانش ابری 11

۲-۳ وضعیت کنونی رایانش ابری 12

۲-۴ خصوصیات رایانش ابری 13

۲-۴-۱ ویژگی کلیدی رایانش ابری 17

۲-۴-۲ مزایای اصلی رایانش ابری 18

۲-۴-۳ کارهای امکان پذیر در رایانش ابری. 18

۲-۵ معماری رایانش ابری 19

۲-۶ امنیت و چالشهای رایانش ابری 21

۲-۷ امنیت در رایانش ابری 22

۲-۸ نقاط ضعف رایانش ابری 22

۲-۸-۱ نیاز به اتصال دائمی اینترنت 22

۲-۸-۲ کار نکردن با اینترنت کم سرعت 23

۲-۸-۳ حفظ حریم خصوصی 23

۲-۹ معایب امنیتی در محیط های ابری 23

۲-۹-۱ موقعیت داده 24

۲-۹-۲ تفکیک داده ها 24

۲-۱۰ تامین امنیت داده ها 24

۲-۱۰-۱ کنترل و دسترسی 25

۲-۱۰-۲ رمزگذاری 25

۲-۱۱ مقدمه ای بر شبیه سازی 26

۲-۱۲ برخی نرم افزارهای شبیه سازی شبکه های محاسباتی 28

۲-۱۳ آشنایی با ابزار کلودسیم 29

۲-۱۳-۱معماری کلودسیم 30

۲-۱۴ مدل های تخصیص ماشینهای مجازی 31

۲-۱۵ کلاس های موجود در کلودسیم 32

۲-۱۶ جمع بندی 35

فصل سوم: مروری بر کارهای گذشته والگوریتم های رمزنگاری 37

۳-۱ مقدمه 37

۳-۲ معرفی روش 38

۳-۳ سوابق کاری گذشته 39

۳-۴ اهداف روش 41

۳-۵ طبقه بندی داده ها 42

۳-۵-۱ یادگیری ماشین 42

۳-۶ تعریف داده حساس و غیرحساس 46

۳-۷ طبقه بند-Kنزدیک ترین همسایه 48

۳-۸ رمزنگاری با روشRSA 49

۳-۹ رمز و رمزنگاری 49

۳-۹-۱ الگوریتم های رمزنگاری 50

۳-۱۰ آراس ای 52

۳-۱۰-۱ مراحل الگوریتم RSA 51

۳-۱۱ استاندارد رمزنگاری پیشرفته 54

۳-۱۱-۱ شرح رمزنگاری 55

۳-۱۲جمع بندی 56

فصل چهارم: معرفی روش پیشنهادی 57

۴-۱ مقدمه 57

۴-۲ معرفی روش جدید -Kنزدیک ترین همسایه فازی برای طبقه بندی داده در محاسبات ابری 58

۱-۴-۲ نظریه مجموعه¬های فازی 58

۴-۳ تفاوت در نتایج حاصله از الگوریتم¬های طبقه¬بندی 58

۴-۴ چهارچوب مورد استفاده 59

۴-۵ روش پیشنهادی 59

۴-۵-۱ داده آموزشی و داده تست 61

۴-۵-۲ ذخیره در ابر 62

۴-۵-۳ روش کار الگوریتمKNN 62

۴-۵-۴ روش کار الگوریتمF-KNN 64

۶-۴ جمع¬بندی 66

فصل پنجم:آزمایش ها و ارزیابی نتایج 67

۵-۱ مقدمه 67

۵-۲ جایگاه داده آزمایش ومحیط پیاده سازی واجرا 68

۵-۳ مقایسه نتایج بدست آمده از الگوریتم -K نزدیک ترین همسایه عادی و فازی 72

۵-۴ خصوصیات لایه نرم افزار به عنوان سرویس 76

۵-۵ خصوصیات لایه پلتفرم به عنوان سرویس برای مدیریت مجازی 77

۵-۶ خصوصیات لایه زیرساخت به عنوان سرویس در شبیه¬سازی ابر 78

۵-۷ نرخ شناسایی 79

۵-۸ نتایج شبیه سازی 80

۵-۹ زمان شبیه سازی مراحل کار 81

۵-۱۰ جمع¬بندی 83

فصل ششم:نتیجه گیری و پیشنهادها 84

۶-۱ مقدمه 84

۶-۲ نتایج حاصل از تحقیق 84

۶-۳ پیشنهادها 85

مراجع: 86

واژه نامه انگلیسی 89

چکیده انگلیسی

👇محصولات تصادفی👇

پایان نامه کارشناسی ترسیم نقشه جریان ارزش در کارخانه اریش خودرو مقیاس‌‌های ‌بهزیستی ذهنی دینر و همکاران 1985 پروژه کارآفرینی کارگاه تولید خمیر پیتزا گزارش کارآموزی آموزشگاه کامپیوتر و حسابداری تابران گزارش کارآموزی عمران،نحوه ساخت پی و اسکلت بتنی تا پایان سقف اول