👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله آموزشی زندگی نامه جلال آل احمد

ارتباط با ما

... دانلود ...

چکیده:

جلال آل احمد

در شمارة نوروز 1324 مجلة سخن داستانی به چاپ رسید كه تولد نویسنده‌ای دیگر را نوید می‌داد، نویسنده‌ای كه همچون چوبك با تأثیر از هدایت شروع كرد اما خیلی زود در پی یافتن استقلال هنری برآمد و پاره‌ای از «ایرانی» ترین داستان‌ها را پدید آورد.

داستان « زیارت » نام داشت و جوان 22 ساله‌ای به نام جلال آل احمد

(1348-1302) آن را نوشته بود. آل احمد موفق شده بود با شوری مذهبی شرحی دقیق و درونی از یك سفر زیارتی به دست دهد. جنبة مذهبی داستان آنقدر قوی است كه توصیفها را نیز در برگرفته است:

خورشید كه با قرص قرمز رنگ خود كم‌كم فرو می‌نشست در نظرم پرچم خونین عزیزان زهرا می‌نمود كه اندك اندك سرنگون می‌شد.

👇محصولات تصادفی👇

تامین AODV: نمونه اولیه مسیریابی ایمن A-SAODV یک الگوریتم موازی سریع متلاقی مثلثی بر اساس GPU برنامه ریزی و طراحی فرودگاه پرسشنامه عقاید وسوسه انگیز (CBQ) مقاله شواهد چه نوع و چه مقدارتحقیق حسابرسی