👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله آموزشی زندگی نامه خیام نیشابوری

ارتباط با ما

... دانلود ...

چکیده:

ابوالفتح عمربن ابراهیم نیشابوری،معروف به خیام ، از چهره های تابناک علوم ریاضی و نجوم وحکمت جهان در قرون وسطی است. معدودی از رباعی های نغز و حکممت آمیز او به جای مانده ، نام خیام را در دفتر ادبیات جهانی نیز ، ویژه در برون مرز ایران ثبت نموده است.

این بحر وجود امده بیرون زنهفت کس نیت که این گوهر تحقیق سبقت

هرکس سخنی از سر سودا گفتند زان روی که هست کس نمی داندگفت

خیام چنانکه از رباعیات او بر نمی آید، عالمی کمی گر است، به مسائل بنیادی توجه ویژه دارد ومسائل بنیادی را با دید ژرف ریاضی وفلسفی تجزیه و تحلیل می کند. هر رباعی خیام محتوای ژرف ودقیق وماندگار دارد، شعر ناب فارسی است.خیام بی آنکه درس مکتبی بدهد.پند وموعظه درمیان بیاورد خواننده را آگاهی و هشیاری می بخشد. چیزهائی را که فیلسوفان در الفاظ پیچیده و نامانوس دور و دراز می پوشانند، او به سادگی و زیبائی و کوتاهی می آفریند و جلوه گر می کند.

👇محصولات تصادفی👇

روش ها وفنون تدریس جایگاه فناوری اطلاعات در آموزش شیمی نحوه حسابـرسـی شرکت ها و موسســات پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و همکاران 1996 پروژه معماری سرویس گرا