👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله کامل بررسی رابطه بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی

ارتباط با ما

... دانلود ...

بی شك معطوف شدن نگاههای والدین و جامعه ی آموزش كشور به برآورده ساختن نیازهای علمی دانش آموزان سبب شده است تا نیازهای روحی آن دسته از افراد در بین مشكلات گوناگون كم رنگ شود اگر خصوصیاتی نظیر گذشت، همدلی، شوخ طبعی، كمك به دیگران درك ضعف خود و دیگران ، عدالت خواهی، رازداری، كنترل خشم و احساسی بودن را از جمله ویژگیهای هوش هیجانی یا هوش اجتماعی بدانیم ضرورت دارد كه سازمان آموزش و پرورش كشور دانش آموزان مستعد و مدیران آینده كشور را تربیت كند. بررسی های انجام شده در تعیین هوش هیجانی نشان داده است كه هوش هیجانی در دانش آموزان خودنمایی می كند. و به همین علت است كه در طول سالیان دراز مدارس جهت توجه به این نیازهای درونی اقداماتی مانند المپیادهای ورزشی، طرح پژوهش های دانش آموزی، ابداعات و خلاقیت در زمینه های علوم انسانی در برنامه های مدارس گنجانده شده است. تحقیقاتی در زمینه توضیح رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در دنیا و در ایران به عمل آمده است و اغلب معنادار بودن رابطه را نشان داده است. هوش هیجانی خود به تنهایی تولیدكننده ی موفقیت نیست اما واقعیت این است كه اسنادهای مثبت در درازمدت می تواند عامل پیش بینی كننده ی خوبی برای موفقیت باشد

👇محصولات تصادفی👇

پروژه بررسی جبران كننده ‌های توان راكتیو مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرش ایران پیشینه و مبانی نظری تحقیق مدرسه انزوای اجتماعی مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال لجبازی نافرمانی پروژه کارآفرینی تولید پروفیل رنگی آلومینیوم