👈 فروشگاه فایل 👉

کاربرد پلیمرهای مزوپور

ارتباط با ما

... دانلود ...

نمونه

تعدادی از برنامه های کاربردی امیدوارکننده برای پلیمرهای مزوپور وجود دارد، که از آن به عنوان حامی کاتالیزور یا کاتالیزور فاقد فلز، در فن آوری های غشاء، جداسازی و تصفیه سازی استفاده می شود.

رزین های فنولیک مزوپور توسط قالب سازی نرم شکل گرفته و بارها برای تهیه کربن های مزوپور از طریق تکلیس استفاده می شود.

با این حال، رزینهای فنولیک خالص مشخص شده که استفاده هایی در کاتالیزکردن دارند و مثل پشتیبان برای فلزات و اکسیدهای فلزی عمل میکند و ..........................................................

با این وجود این مواد، یک تراکم بالای گروه های عاملی را در دیوار منافذ دربر میگیرد، که میتواند برای اهداف مختلف استفاده شود. به عنوان مثال، یونهای نقره جذب شده در روی دیواره منفذ پلیمر مزوپور اسید کربوکسیلیک عاملدار.

👇محصولات تصادفی👇

طرح توجیهی عرضه محصولات گلخانه ای نقشه ی زمین شناسی شهرستان فاروج پایان نامه مالکیت فکری خریدودانلودپایان مکانیزه کردن انبار کارخانه صنعتی پروژه کارآفرینی پرورش گل و گیاهان زینتی قاصدک