👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله آموزشی بررسی استراتژی های مختلف جنگی در طول تاریخ

ارتباط با ما

... دانلود ...

چکیده:

استفاده از جنگ افزارهای شیمیایی پیشرفته كابرد آن با گاز اشك آور و مهوع به وسیله رژیم متجاوز عراق درجبهه جنوبی در تابستان 1361 آغاز گردید پیوسته روند فزاینده ای داشته است استفاده از عوامل شیمیایی بعد از عملیات حاج عمران و پیروانش از مرداد 1362 كابرد گسترده گاز اعصاب برای اولین بار در تاریخ جنگهای شیمیایی درجزایر مجنون در اواخر زمستان 1363، همچنین كابرد گاز خردل و عوامل اعصاب و خون در جاده فاو- بصره در اواخر بهمن 1364 به كارگیری گازهای شیمیایی در سردشت و اوایل تابستان 1366 و سرانجام كاربرد تركیبی از گاز خردل- سانور و اعصاب درحلبچه، جنایات جنگی رژیم عراق به اوج خود رسید كاربرد گسترده جنگ افزارهای شیمیایی بوسیله عراق دراین منطقه از جهان، آنهم علیه كشوری كه در مصاف جدی برای احقاق حق است ، تا كنون در هیچ یك از جنگهای جهانی سابقه نداشته است.

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه مقاله نقش سیستم های اطلاعات مدیریت شیپ فایل بخشهای شهرستان کمیجان پاورپوینت از ماده تاخود مبانی نظری وپیشینه تحقیق اضطراب اجتماعی بررسی تأثیر شرط اجل در عقد بیع و مقایسه ی آن با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین