👈 فروشگاه فایل 👉

طرح آماری توزیع سنی 50 نفر

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق آماری توزیع سنی 50 نفر در 7 صفحه ورد قابل ویرایش

توزیع سنی 50 نفر در جدول زیر داده شده است . مطلوبست : ، ، و و و CV و نمودارهای میله ای و دایره ای آنها .

28

26

24

22

20

X سن

3

7

30

6

4

F فراوانی

جواب :

ابتدا میانگین را به دست می آوریم :

= داده ها را مرتب می كنیم

میانهمد و

واریانس

انحراف معیار

نمودار

2-وزن 25 دانش آموز كلاس دوم دبستان به شرح زیر است :

جدول فراوانی آن شامل : 1)فراوانی مطلق - فراوانی نسبی - درصد فراوانی نسبی - فراوانی تجمعی و درصد فراوانی تجمعی را بنویسید .(با فاصله ی طبقات )

2)نمودار هیستوگرام - میله ای - ساقه و برگ و جعبه ای آنها را رسم كنید .

جواب :

داده هار ا مرتب می كنیم :

دامنه ی تغییرات

تعداد دسته

= فراوانی نسبی

= درصد فراوانی نسبی

درصد فراوانی تجمعی

فراوان تجمعی

درصد فراوانی نسبی

فراوانی نسبی

فراوانی‌مطلق

مركزدسته‌ها

دسته ها

ردیف

%40

1

%4

04/0

1

17

1

%24

6

%20

2/0

5

16

2

%48

12

%24

24/0

6

21

3

%68

17

%20

2/0

5

23

4

%88

22

%20

2/0

5

25

5

%100

25

%12

12/0

3

27

6

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت آموزشی ساختار فایل ها در ذخیره و بازیابی اطلاعات شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان طارم مقدمه کامل بر امنیت شبکه های کامپیوتری شیوه نامه کلاس موضوعی ترجمه مقاله صندلی یکپارچه و کنترل سیستم تعلیق برای یک ماشین چهار چرخ با مدل راننده