👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش كارآموزی كامپیوتر،اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان

ارتباط با ما

... دانلود ...

گزارش كارآموزی كامپیوتر-اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان در 16 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه .............................................................................................................................................................

7

تقدیر و تشکر ................................................................................................................................................

8

فصل اول : آشنایی کلی با مکان کار آموزی............................................................................................

9

1ـ1 : تاریخچه ...........................................................................................................................................

10

2ـ1 : چارت تشکیلات ...............................................................................................................................

11

3ـ1 : شرح وظایف......................................................................................................................................

12

3ـ1 : شرح وظایف................................................................................................................................

13

3ـ1 : شرح وظایف................................................................................................................................

14

3ـ1 : شرح وظایف................................................................................................................................

3ـ1 : شرح وظایف................................................................................................................................

16

15

فصل دوم : ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی کارآموز ...............................................................

16

1ـ2 : تاریخچه کامپیوتر .......................................................................................................................

16

2ـ2 : تعریف کامپیوتر ...............................................................................................................................

16

3ـ2 : مزایای کامپیوتر..........................................................................................................................

17

1ـ3ـ2 : مزایای کامپیوتر نسبت به انسان ..........................................................................................

17

2ـ3ـ2 : مزایای انسان نسبت به کامپیوتر...........................................................................................

18

4ـ2 : کاربردهای کامپیوتر....................................................................................................................

19

1ـ4ـ2 : کاربرد کامپیوتر در اداره .....................................................................................................

20

فصل سوم : آزمون آموخته ها ونتایج و پیشنهادات...................................................................................

20

1ـ3 : آزمون آموخته ها ........................................................................................................................

20

2ـ3 : نتایج ..........................................................................................................................................

3ـ3 : پیشنهادات..................................................................................................................................

تاریخچه

در جهان طبیعت منابع مختلفی وجود دارد که بیان تاریخچه ای از تمام منابع در این مقوله نمی گنجد لذا از یک منبع مهم طبیعت به نام جنگل و درخت که تشکیل دهند? جنگل می باشد اشاره شده علیهذا نظر به اینکه جنگل از درخت تشکیل گردیده است لذا قبلا نکاتی چند دربار? درخت به استحضار خوانندگان محترم می رسد. آدمی از بدو پیدایش با درخت ارتباط دائم و مستقیم و غیر مستقیم داشته است و از این جهت به آن با دیده احترام می نگریسته است؛ ایرانیان بخصوص اهالی سیستان به درخت گز احترام بسیار می گذاردند؛ درختان سرو نیز در مردم پارس و پارسیان اثرات بسیار نیکویی باقی گذارده است و به همیت جهت در نقاشی های ایران قدیم و هم اکنون در نقشهای قالی و ترمه و تابلوهای مینیاتور نقش درخت سرو سرخمیده ای به نام جقه مشاهده می شود و سرو معروف کاشمر(ترشیز قدیم) نمونه ای از اهمیت این درخت نزد ایرانیان قدیم بوده است و طبق مندرجات برهان قاطع عمر درخت مزبور قبل از قطع 1450 سال بوده است و هم اکنون در باغ ارم شیراز و باغ فین کاشان درختان سروی دیده می شوند که شاید رد دنیا منحصر به فرد باشند. می گویند برای نخستین بار کیومرث دستور ساختن خانه های مسکونی از شاخه درختان را داده و جمشید از چوب درختان کشتیها ساخته است. در قرآن کریم در چندین سوره ذکری از درختان انجیر و زیتون شده است. در صدر اسلام چوب در تهی? محل وعظ و خطابه مساجد مورد استفاده قرار می گرفته و در دوره صفوی آثار درخشان معماری و هنر ایران مجدداً جلوه گر گردیده و چهل ستون و عالی قاپوی اصفهان با استفاده از ستون های درخت چنار برپا گردیده است. ابوعلی سینا دانشمند بزرگ ایرانی در کتاب قانون به ذکر خواص بسیاری ازدرختان و گیاهان پرداخته و از نظر پزشکی برگ، پوست و چوب آنها را مطالعه نموده است.

نکته بسیار جالبی که باید دربار? درخت گفت این است که سه درخت قطور یا پنج درخت متوسط اکسیژن لازم برای تنفس یکسال یک انسان را تولید می کند و همین موضوع خود کافی برای بیان اهمیت درخت است.

شرح وظایف پست سازمانی

1ـ3ـ1 : مدیر کل

2ـ3ـ1 : مسؤل دفتر

1- پاسخگویی به مراجعین و ارباب رجوع جهت راهنمایی و هدایت آنها

2- ثبت نامه ها واسناد به منظور ارائه به واحدها وقسمتهای مربوطه

3- تنظیم اوقات جلسات و ملاقات های مسؤل مربوطه جهت هماهنگی با سایر برنامه های موجود

4- پیگیری درخواست اجناس و کالاهای مورد نیاز واحد جهت تهیه وتامین آنها

5- پیگیری امور مربوط به چاپ و تکثیر

6- انجام سایر امور طبق دستور مقام مافوق

3ـ3ـ1 : اداره مهندسی و ارزیابی طرح ها

1- ایجاد هماهنگی ونظارت بر اجرای صحیح وظائف محوله به پرسنل اداره مهندسی

2- مطالعه و بررسی، نظارت وهمکاری در امور نقشه برداری عرصه های مورد نظر

3- تهیه تحقیق های جاده سازی عرصه های ملی و نظارت بر احداث ونگهداری ساختمان های اداره کل

4- هماهنگی وهمکاری با اداره ممیزی اراضی در اجرای طرح تفکیک انفال

5- نظارت وهمکاری درتهیه نقشه های پوشش گیاهی

6- انجام سایر امور طبق دستور مقام مافوق

4ـ3ـ1 : اداره حقوقی

1- بررسی و پیگیری تخلفات انجام شده کارکنان و ارائه گزارش به مدیر کل

2- انطباق مفاد آن با قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه به ویژه مالی ومحاسباتی

3- همکاری با سایر ادارات از جمله ادارات مرتع، واگذاری، حفاظت و حمایت

4- شرکت در محاکم دادگستری ـ دیوان عدالت اداری ـ کمیسیون های وزارت کار

5- طرح دعوی شکایت و دفاع وتنظیم لایحه

6- نظارت بر کار سایر کارشناسان

7- انجام سایر امور طبق دستور مقام مافوق

5ـ3ـ1 : اداره مشارکت مردمی و روابط مردمی

1- مطالعه و برنامه ریزی به منظور تهیه نیازهای آموزشی کارکنان و بهره برداران

1-2 : تاریخچ? کامپیوتر

انسان همواره در صدد یافتن راهی جهت تسهیل در کارهای سختی بوده که به عهده داشته است و به همین جهت در طول تاریخ، ابزار ها و ماشین های متفاوتی ساخته است که هر کدام از این ابزار ها و ماشین ها نقش زیادی در پیشرفت و رفاه بشر به عهده داشته اند. زمانی به کارگیری چرتکه توسط چینی ها در امر محاسبات تحول بزرگی محسوب می شد. پاسکال ریاضی دان فرانسوی اولین دانشمندی بود که ماشین حساب الکترونیکی را اختراع کرد و به دنبال آن ماشین حساب های پیشرفته تری ساخته شدند. اما در سال 1882 میلادی چارلز بابیج انگلیسی که بیشتر مردم او را به عنوان پدر علم کامپیوتر می شناسند، اولین اید? ماشین های محاسب? خودکار را مطرح کرد. اولین کامپیوتر محاسباتی توسط هاروارد ایکن در دانشگاه هاروارد وبا کمک مالی وفنی شرکت IBMدر سال 1944 تکمیل و مورد بهره برداری قرار گرفت. این کامپیوتر که با ترکیبی از وسایل مکانیکی و الکترونیکی کار می کرد از لحاظ عملکرد و توانایی شبیه ماشین حساب های جیبی فعلی عمل می کرد و توانایی عملیات جمع، ضرب، تقسیم، تفریق وعملیات مشابه را داشت ولی دارای حجمی معادل 900 متر مربع و وزنی در حدود 30 تن بود!

2-2 : تعریف کامپیوتر

کامپیوتر دستگاهی است دارای حافظه و قابل برنامه ریزی، که قادر است عملیات ریاضی و منطقی را انجام دهد. به عبارت دیگر کامپیوتر دستگاهی است که بتواند سه عمل زیر را انجام دهد :

1) دریافت اطلاعات 2) پردازش اطلاعات 3) اعلام نتیج? پردازش

3-2 : مزایای کامپیوتر

مزایای کامپیوتر بر دو نوع می باشد: مزایای کامپیوتر نسبت به انسان و مزایای انسان نسبت به کامپیوتر که به توضیح آن می پردازیم:

1-3-2 : مزایای کامپیوتر نسبت به انسان

سرعت بالا : سرعت محاسبه، ذخیره و بازیابی اطلاعات بسیار زیاد است.

دقت زیاد : دقت محاسبات بسیار بالا ودقیق است.

حافظ? بالا : اطلاعات زیادی در فضای کم ذخیره می شوند.

اطمینان : خستگی ناپذیر بوده و قابل اطمینان در انجام عملیات تکراری و زیاد است.

کاهش هزینه : هزین? انجام کارها توسط کامپیوتر پایین است.

2-3-2 : مزایای انسان نسبت به کامپیوتر

انسان موجودی خلاق بوده و قادر به ابداع، اختراع و نوآوری است.

انسان قادر است در مواجهه با مسایل جدید، راه حل ها و تصمیمات نو ارایه دهد.

انسان توانایی مدیریت انعطاف پذیر دارد.

4-2 : کاربردهای کامپیوتر

امروزه کامپیوتر در زمینه های علمی، فنی، اجتماعی، اقتصادی و خلاصه هر موضوعی که به فکر ما می رسد، کاربرد دارد. چرا که قرن ارتباطات بسترهای لازم و در عین حال اجباری را جهت ایجاد تحول عظیم فن آوری اطلاعات وارتباطات(ICT) فراهم کرده است که از یک سو آرزوی دهکد? جهانی را تحقق بخشیده است و از سویی دیگر با ایجاد زمینه های جدید کاری، سرنوشت بشر را به فراگیری و به کار بردن روش های جدید گره زده است.

1-4-2 : کاربرد کامپیوتر دراداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان گلستان

این اداره نیز مانند سایر ادارات از کامپیوتر و مزایای آن بهره مند است. چون کاربرد کامپیوتر در این اداره از گستردگی بالایی برخوردار است لذا چند بخش را به عنوان نمونه ای از این که کاربرد کامپیوتر را به رشت? تحریر در آورده باشیم انتخاب کرده و کاربرد کامپیوتر به همراه تعداد آنها را متذکر می شوم:

بایگانی :

تشکیل پرونده

ثبت نامه ها

جستجو برای نامه ها و...

کارگزینی :

ثبت ورود و خروج کارمند(حضور و غیاب) به این طریق که عدم حضور بررسی واز نتیج? بررسی پرینت گرفته خواهد شد.

جستجو در مورد کارمند

صدور احکام کارگزینی(با استفاده از نرم افزارFOXPRO)

ارزشیابی کارکنان در پایان هر سال( باتوجه به نمرات ضبط شده در کامپیوتر)

👇محصولات تصادفی👇

صفات و خصوصیات عرب دانلود پاورپوینت روستای کیش خاله شهرستان رضوان شهر استان گیلان دانلود مقاله در مورد اصل حساب های مستقل برای وجوه مستقل پروژه کارآفرینی تولید کمپوت و کنسرو(با ظرفیت 1000 تن در سال) پاورپوینت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و دیگر شرکت های سرمایه گذاری