👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید تیوپ آلومینیومی

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق کارآفرینی کارخانه تولید تیوپ آلومینیومی در 79 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

خلاصه طرح :..................................................................................................................................................................... 4

فصل اول.......................................................................................................................................................................... 5

معرفی محصول و بررسی بازار.................................................................................................................................. 5

تعریف محصول :.............................................................................................................................................................. 6

اصطلاحات لازم در معرفی کامل انواع تیوب.......................................................................................................... 6

نرم کاری :.......................................................................................................................................................................... 6

دهانه :................................................................................................................................................................................ 6

پرده دهانه :...................................................................................................................................................................... 6

کلاهک :............................................................................................................................................................................ 7

سرشانه :............................................................................................................................................................................ 7

ویژگی های آلومینیوم مصرفی :.................................................................................................................................... 7

جدول 1-1- مشخصات شیمیایی انواع آلومینیوم 1050 و 1070...................................................................... 7

مطالعه بازار :.................................................................................................................................................................... 8

بطور کلی سهم بازار قابل کسب از رابطه زیر بدست می آید :............................................................................... 8

واردات و صادرات :........................................................................................................................................................ 8

جدول 1-2 آمار واردات و صادرات طی 10 سال گذشته ( واحد : تن )............................................................ 9

جدول 1-3- آمار تولیدات کارخانجات داخل کشور در 10 سال گذشته............................................................... 10

جدول 1-4- برآورد تقاضا برای سالهای مختلف با احتساب مصرف سرانه 17 عدد................................................. 11

پیش بینی سهم بازار قابل کسب برای سال های 81 تا 87.................................................................................. 12

جدول 1-5- پیش بینی سهم بازار قابل کسب برای سال های 81 تا 87.............................................................. 12

فصل دوم........................................................................................................................................................................ 13

بررسی فنی.................................................................................................................................................................... 13

مراحل ساخت تیوب آلومینیومی :.............................................................................................................................. 14

2-1-1- میله جازنی لوله ها :...................................................................................................................................... 14

لوله های تولیدی سالم به طرف کوره آنیل حرکت و داخل کوره می شود :........................................................ 14

مرحله لاک داخل :....................................................................................................................................................... 15

2-1-4- مرحله لاک خارج :..................................................................................................................................... 15

2-1-5- مرحله چاپ :............................................................................................................................................... 15

مرحله کپ بندی :....................................................................................................................................................... 15

مرحله لاتکس :.............................................................................................................................................................. 15

مرحله بسته بندی :......................................................................................................................................................... 16

کنترل نهایی :................................................................................................................................................................. 16

انبار :............................................................................................................................................................................... 16

در کارخانه تیوب سازی به سه نوع انبار احتیاج است :...................................................................................... 16

2-2-1- انبار مواد اولیه :........................................................................................................................................... 17

مواد اولیه که در تولید تیوب لازم است عبارتند از :............................................................................................... 17

جدول 2-1- مصرف سالیانه مواد اولیه................................................................................................................... 18

جدول 2-2- مساحت مورد نیاز برای مواد اولیه ( واحد تن )..................................................................... 18

2-2-1- انبار کارتن :.................................................................................................................................................... 19

2-2-2- انبار محصول :................................................................................................................................................ 19

2-2-3- انبار قطعات یدکی :...................................................................................................................................... 19

2-3- بخش کنترل کیفیت کارخانه تیوب سازی :..................................................................................................... 19

در بخش کنترل کیفیت به دستگاه ها و تجهیزات زیر نیاز می باشد :..................................................................... 20

لیست مواد اولیه مورد نیاز :....................................................................................................................................... 20

2-5- مشخصات مواد اولیه :...................................................................................................................................... 21

1-5-2- پولک آلومینیومی :....................................................................................................................................... 21

کپ :................................................................................................................................................................................. 21

لاک داخل :................................................................................................................................................................... 21

لاک خارج :................................................................................................................................................................... 21

چسب لاتکس :............................................................................................................................................................. 22

زینک استئارات :........................................................................................................................................................... 22

6-2- ماشین آلات و تجهیزات مورد استفاده در کارخانه تیوب سازی :......................................................... 22

2-7- تاسیسات جنبی کارخانه :................................................................................................................................ 23

2-7-1- سیستم برق رسانی :................................................................................................................................... 23

2-7-2- سیستم سوخت رسانی :............................................................................................................................. 23

سیستم آبرسانی :........................................................................................................................................................... 23

سیستم مخابراتی :......................................................................................................................................................... 24

2-7-5- سیستم تهویه مطبوع :............................................................................................................................... 24

سیستم حمل و نقل :.................................................................................................................................................... 24

برای حمل و نقل احتیاج به ماشین های زیر می باشد :...................................................................................... 24

2-8- سالن تولید :...................................................................................................................................................... 24

در طراحی سالن تولید به نکات زیر باید توجه داشت :..................................................................................... 25

2-9- بر آورد نیروی انسانی :................................................................................................................................... 25

2-9-1- نیروی انسانی بخش تولید :...................................................................................................................... 25

2-9-2- نیروی انسانی بخش های خدماتی :.......................................................................................................... 26

2-9-3- نیروی انسانی بخش های اداری :............................................................................................................. 27

جدول 2-3- اسامی شرکت های مصرف کننده عمده تیوپ آلومینیومی.............................................................. 46

مکان یابی :..................................................................................................................................................................... 48

به منظور مکان یابی باید عوامل مختلفی را نظر گرفت که مهمترین آنها عبارتند از :.................................... 48

فصل سوم....................................................................................................................................................................... 49

بررسی مالی.................................................................................................................................................................... 49

بررسی مالی :................................................................................................................................................................ 50

3-2- سرمایه ثابت طرح :......................................................................................................................................... 50

عوامل تشکیل دهنده سرمایه ثابت در طرح فوق به شرح زیر می باشند :....................................................... 50

3-2-1- هزینه تحقیق و مطالعات اولیه :............................................................................................................... 50

هزینه خرید زمین :......................................................................................................................................................... 51

3-2-3- هزینه ساختمان و محوطه سازی :............................................................................................................ 51

3-2-4- هزینه خرید ماشین آلات و تجهیزات تولید :......................................................................................... 51

جدول 3-1- هزینه خرید ماشین آلات و تجهیزات تولید.................................................................................. 52

هزینه خرید لوازم یدکی ماشین آلات :...................................................................................................................... 53

3-2-6- هزینه حمل ماشین آلات تولید :............................................................................................................. 53

3-2-7- هزینه ماشین آلات کارگاه تعمیرات :....................................................................................................... 53

جدول 3-2- هزینه ماشین آلات کارگاه تعمیرات.................................................................................................. 53

3-2-8- هزینه وسائل مورد نیاز :............................................................................................................................... 54

جدول 3-3- هزینه وسایل نقلیه................................................................................................................................... 54

3-2-9- هزینه لوازم اداری :.................................................................................................................................... 54

3-2-10- هزینه لوازم آشپزخانه و نهار خوری :.................................................................................................... 54

3-2-11- هزینه تاسیسات :........................................................................................................................................ 54

.I برق :........................................................................................................................................................................ 54

.II آب :......................................................................................................................................................................... 55

.III سیستم حرارتی و برودتی :................................................................................................................................. 55

3-2-12- هزینه نظارت بر نصب و راه اندازی و آموزش پرسنل :..................................................................... 55

3-2-13- هزینه های پیش بینی نشده و متفرقه :................................................................................................... 56

جدول 3-4- جدول هزینه های سرمایه گذاری ثابت............................................................................................ 56

3-3- هزینه های جاری :............................................................................................................................................ 57

3-3-1- هزینه مواد اولیه :........................................................................................................................................ 57

جدول 5-3- هزینه مواد اولیه...................................................................................................................................... 57

هزینه نیروی انسانی :................................................................................................................................................... 58

جدول 3-6- جدول هزینه های نیروی انسانی بخش تولید..................................................................................... 58

جدول 3-7- جدول هزینه های نیروی انسانی بخش های خدماتی و اداری حقوق ماهیانه...................................... 59

هزینه آب ، برق ، گاز شهری و تلفن :........................................................................................................................ 60

هزینه تعمیر و نگهداری :.............................................................................................................................................. 60

هزینه استهلاک دارایی ها :.......................................................................................................................................... 60

3-3-6- هزینه های اداری و فروش :....................................................................................................................... 61

هزینه بیمه :................................................................................................................................................................... 61

جدول 3-8- جدول هزینه های جاری..................................................................................................................... 61

3-4- قیمت فروش :.................................................................................................................................................... 62

مبلغ فروش بر اساس قیمت تیوب در اندازه های مختلف به شرح زیر می باشد :............................................. 62

بنابراین با اختصاص 570 تن تولید در سال 1381 میزان فروش آن به شرح زیر می باشد ...................... 63

با اختصاص 664 تن تولید میزان فروش در سال 1382 به صورت ذیل برآورده می شود.................................. 64

با احتساب 760 تن تولید ، میزان فروش در سال 1383 به صورت ذیل آورده می شود ........................................ 65

با اختصاص 854 تن تولید ، میزان فروش در سال 1384 به صورت ذیل تخمین زده می شود.................... 65

با اختصاص ، 900 تن در سال 1385 ، میزان فروش به شرح زیر برآورد می شود :.............................................. 66

جدول 3-9- صورت حساب سود و زیان.................................................................................................................. 67

3-5- سرمایه در گردش :............................................................................................................................................ 68

جدول 3-10- سرمایه در گردش................................................................................................................................ 68

فصل چهارم.................................................................................................................................................................... 69

بررسی اقتصادی............................................................................................................................................................. 69

4-1-1- نقطه سر به سر :............................................................................................................................................. 70

برای محاسبه نقطه سر به سر داریم :............................................................................................................................. 70

جدول 1-4- هزینه های ثابت و متغیر سالیانه با ظرفیت نهایی تولید به شرح زیر می باشد .................................... 71

رسم نمودار نقطه سر به سر :....................................................................................................................................... 72

4-1-3- صرفه جویی ارزی :..................................................................................................................................... 73

4-1-4- ارزش افزوده :............................................................................................................................................. 74

4-1-5- دوره برگشت سرمایه با بهره :.................................................................................................................. 75

نتیجه................................................................................................................................................................................ 77

نتیجه گیری کلی از ارزیابی تحقیق :.......................................................................................................................... 77

خلاصه طرح :

در این طرح به بررسی کارخانه تولید تیوپ آلومینیومی پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و ... پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد .

تعریف محصول :

تیوب آلومینیوم ظرفی استوانه ای یا مخروطی شکل از جنس آلومینیوم نسبتا نرم می باشد كه بر اثر فشار بر دیواره های آن مقدار مورد نیاز مواد داخل آن بدون ایجاد آلودگی های ثانوی ناشی از تماس با هوا و رطوبت خارج می گردد .

اصطلاحات لازم در معرفی کامل انواع تیوب

نرم کاری :

نرم کاری عمل حرارتی است که به منظور نرم کردن و همگن نمودن فلز همراه با عمل نفوذی ، آزاد کردن تنش باقیمانده که در نتیجه کار سرد یا کارهای جوشکاری و یا بلوری شدن مجدد دانه های فلز بوجود می آید انجام می گیرد . میزان حرارت و مدت زمان مورد نیاز بستگی به نوع فلز و خواص آن دارد .

دهانه :

دهانه قسمتی از تیوب آلومینیومی است که محصول را هنگام مصرف خارج و کلاهک به منظور دربندی بر روی آن قرار داده می شود .

پرده دهانه :

پرده ای است که به منظور عدم نفوذ مواد به داخل و یا خارج تا زمان اولین مصرف مواد محتوی روی دهانه را پوشانده است .

کلاهک :

کلاهک در پیچی است که بر روی دهانه به منظور مسدود کردن دهانه تیوب قرار می گیرد .

سرشانه :

سر شانه عبارتست از حد فاصل بین دو دیواره و دهانه تیوب آلومینیوم .

ویژگی های آلومینیوم مصرفی :

جنس تیوب برای مصارف دارویی و بهداشتی از نوع آلومینیوم با حد درجه خلوص 7/99 درصد و نوع آلیاژ آن 1070 می باشد . در مواردی که تاثیر محتوی بر روی فلز کم باشد ، از آلومینیوم با درجه خلوص حداقل 5/99 درصد نیز می توان استفاده نمود . مشروط بر اینکه خواص متالوژیکی و مکانیکی آلیاژ بکار رفته مناسب تولید تیوب باشد . مشخصات شیمیایی انواع آلومینیوم 1050 و 1070 در جدول زیر منعکس گردیده است :

مطالعه بازار :

در مطالعات مربوط به بررسی بازار با بدست سهم بازار قابل کسب می توان تحقیق را از این نظر مورد ارزیابی قرار داد .

بطور کلی سهم بازار قابل کسب از رابطه زیر بدست می آید :

( تولیدات + واردات ) – صادرات + مصرف داخلی = سهم بازار قابل کسب

با بدست آوردن عناصر معادله فوق و پیش بینی آنها برای سالهای آینده می توان سهم بازار قابل کسب را نیز برای چند سال دیگر ( در طرح فوق تا 7 سال پیش بینی شده است ) بر آورد نمود .

واردات و صادرات :

با مراجعه به اداره بازرگانی و با بدست آوردن شماره تعرفه این محصول از ( 10/7612 – ظروف لوله ای نرم آلومینیومی برای هرگونه مواد ) .

کتب مرجع ، آمار مربوط به صادرات و واردات این کالا طبق جدول فصل اول ، جدول شماره 1-2 می باشد .

2-1-1- میله جازنی لوله ها :

این میله بوسیله یک سیستم عقب و جلو رونده به سر لوله ها ضربه ای آرام زده و آنها را به عقب ماندرول ها هدایت می کند . ماندرول بعدی سر تیوب را زدوده می کند و در مرحله بعدی انتهای تیوب بوسیله تیغه ای تراش داده می شد .

لوله های تولیدی سالم به طرف کوره آنیل حرکت و داخل کوره می شود :

حرارت کوره تا 550 درجه سانتیگراد و گردش هر لوله بین 4 تا 5 دقیقه جهت نرم کردن آنها طول می کشد .

مرحله لاک داخل :

در این مرحله بعد از خروج لوله ها از کوره آنیل و خنک شده آن توسط ماشینی بطور همزمان ، 6 تیوب را لاک کاری داخلی می کند و این لاک در درجه حرارت بین c 350- 220 بمدت 5 دقیقه پخته می شود .

2-1-4- مرحله لاک خارج :

در این مرحله همچون مرحله گذشته است ، با این تفاوت که سطح خارجی لوله های لاک خورده ، سپس در کوره با حرارت c 130 بمدت 5 دقیقه لاک خارج را خشک می کند .

2-1-5- مرحله چاپ :

مرحله چاپ نیز مانند مرحله لاک خارج بوده فقط در این مرحله از کلیه استفاده می شود .

مرحله کپ بندی :

پس از کوره چاپ ، کپ ها از مخزن بالا یکی یکی وارد گره مخصوص شده و تیوب ها در مقابل آنها با سرعت چرخیده و کپ بر روی تیوب بسته می شود .

2-9-1- نیروی انسانی بخش تولید :

برای برآورد نیروی انسانی از فرمول استفاده شده است .

- سر پرست چاپ های لوله 1 نفر

- سر پرست لاک داخل 1نفر

- سر پرست پرس های اکستروژن 1نفر

- سر پرست شیفت 1نفر

- متصدی شیفت 1نفر

- کارگر لاک داخل اتوماتیک 9 نفر

- چاپچی درجه 1 9 نفر

- چاپچی درجه 2 9 نفر

- کمک متصدی لاک داخل 9 نفر

- کارگر داخل اتوماتیک 9 نفر

- کارگر لاک داخل دستی 9نفر

- کارگر کوره تابش 9نفر

- پرسکار درجه 1 9نفر

- پرسکار درجه 2 9نفر

- پرسکار درجه 3 9نفر

- کارگر لاک خارج دستی 9نفر

- کارگر کوره تابش ( II ) 9نفر

- کارگر کپ بندی 9نفر

- کارتن زن 18نفر

2-9-2- نیروی انسانی بخش های خدماتی :

- کنترل کیفیت 6نفر

- مهندسی صنایع 2نفر

- انبار 12نفر

- تعمیرات و نگهداری 6نفر

- تاسیسات و برق 12نفر

- نگهبانی 6نفر

- خدمات عمومی 24نفر

2-9-3- نیروی انسانی بخش های اداری :

- مدیر عامل 1نفر

- مدیریت 4نفر

- رئیس حسابداری 1نفر

- فروش 3نفر

- کارگزینی 3نفر

- دبیرخانه 2نفر

- تحقیق و توسعه 5نفر

👇محصولات تصادفی👇

کاربرد رایانه در آموزش و یادگیری دانلود پاورپوینت طراحی و توسعه محصول پرسشنامه دین داری سوالات محاسبات عمران سال93 (خرداد) همراه با پاسخنامه طرح توجیهی گالوانیزاسیون گرم قطعات فولادی