👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت آموزشی درس مدار های منطقی دیجیتال

ارتباط با ما

... دانلود ...

چکیده:

سیستم دودویی اعداد(binary):

آسان برای کامپیوتر ها ناملموس برای ما

از ارقام دودویی(binary digits (bits))، به جای ارقام ده دهی استفاده می کند.

n بیت داده شده می تواند نشانگر 2^n عدد باشد.

با ده انگشت می شود تا 1023 شمرد!

در این سیستم نیز از موقعیت، وزن را تعیین می کند.

و...

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق اكولوژی گیاهان زراعی نقشه آبراهه های حوضه آبریز های حوضه آبریز رودخانه مند دانلود پاورپوینت معرفی پانل های سبک ساختمانی دانلود پاورپوینت نخل دوبی دانلودکارآموزی -زراعت و اصلاح نباتات 23 ص