👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه فرسودگی مربوط به مدرسه

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه فرسودگی مربوط به مدرسه

مشخصات « پرسشنامه فرسودگی مربوط به مدرسه »

روایی و پایایی: دارد

خرده مقیاس ها: دارد

تعداد سوال: 15 سوالی

نوع فایل: word

پرسشنامه فرسودگی مربوط به مدرسه : این پرسشنامه توسط اسکافلی و همکاران (2002) ساخته شده است. پرسشنامه اصلی دارای 15 گویه است که سه مولفه خستگی عاطفی(5 گویه)، بدبینی(4 گویه) و کارایی(6 گویه) را در برمی گیرد. همه گویه ها در یک طیف هفت درجه ای هرگز(0) تا همیشه(6) از طرف دانش آموزان نمره گذاری می شوند. اسکافلی و همکاران (2002) روایی پرسشنامه را با روش تحلیل عاملی و همبستگی آزمون های مشابه بررسی کردند که بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی سه عامل به دست آمد. پایایی مولفه های خستگی عاطفی، بدبینی و کارایی بالاتر گزارش شده است.

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد پلان تیپ طبقات آپارتمان مسکونی 3 طبقه مدرن با مبلمان و اندازه گذاری کامل قابل ویرایش نقشه کاربری اراضی شهرستان فسا خرید و دانلود پایان نامه دانشجویی اصول طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی بهینه ست 2063230كیلو ولت تاكستان گزارش کارآموزی بررسی آفات و بیماری گیاهان نگهداری فضای سبز دانلود تحقیق در موردآمادگی 1