👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه وابستگی به دیگران

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه وابستگی به دیگران

پرسشنامه وابستگی به دیگران یک ابزار ۴۸ سوالی و ۳ بعد ی است که برای سنجیدن افمار، رفتار و احساسهای مربوط به نیاز به مراوده نزدیک با اشخاص ارزشمند است.

روش نمره گذاری و تفسیر

این پرسشنامه سه خرده مقیاس دارد:

– اتکاء عاطفی به دیگران: سوالات ۳، ۶، ۷، ۹، ۱۵، ۱۶، ۱۹، ۲۲، ۲۶، ۲۹، ۳۳، ۳۵، ۳۸، ۴۰، ۴۳، ۴۵، ۴۷

– فقدان اعتماد به خود: سوالات ۲، ۵، ۱۰، ۱۳، ۱۷، ۱۹، ۲۰، ۲۳، ۲۴، ۲۷، ۳۰، ۳۲، ۳۶، ۳۹، ۴۱، ۴۴، ۴۶

– تایید خودمختاری: سوالات ۱، ۴، ۸، ۱۱، ۱۴، ۱۸، ۲۱، ۲۵، ۲۸، ۳۱، ۳۴، ۳۷، ۴۲، ۴۸

پرسشنامه وابستگی به دیگران با جمع زدن پاسخهای هر یک از سه خرده مقیاس برای بدست اوردن نمره هر یک از آنها محاسبه می شود. نمره پرسشهای شماره ۱۰، ۲۳ و ۴۴ خرده مقیاس اعتماد به خود معکوس محاسبه می شود. نمره کل با جمع نمرات سه خرده مقیاس بدست می آید.

روایی و پایایی: دارد

منبع : دارد

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد پلان معماری طبقه دوم منزل مسکونی 3 طبقه کامل قابل ویرایش تست های ترانس قدرت دانلود پاورپوینت شهر شاد مبانی نظری سرمایه فکری،سنجش سرمایه فکری،فرایند سلسه مراتبی دانلود تحقیق در موردآشنایی با انواع مواد