👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت

مشخصات « پرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت »

روایی و پایایی: دارد

خرده مقیاس ها: دارد

تعداد سوال: 7 سوالی

نوع فایل: word

اعدادی كه به دور آن دایره كشیده اید را جمع ببندید و نتیجه را در اینجا ثبت كنید: ... الف. اگر امتیاز حاصله بین 7 تا 21 قرار گرفت انگیزه مدیریت نسبتا پایین است. ب. اگر امتیاز حاصله بین 22 تا 34 قرار گرفت انگیزه مدیریت متوسط است. ج. اگر امتیاز حاصله بین 35 تا 49 قرار گرفت انگیزه مدیریت نسبتا بالاست و فرد تمایل زیادی برای مدیریت دارد.

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد پلان معماری تیپ طبقات آپارتمان مدرن با مبلمان و اندازه گذاری کامل قابل ویرایش تحقیق خصوصیات Atmega8L Atmega8 آموزش شبکه های کامپیوتری بررسی مثبت اندیشی در بین جوانان و راههای افزایش آن پرسشنامه محقق ساخته انتقال مهارت های مدیریتی