👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه رسمیت در سازمان

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه رسمیت در سازمان

این پرسشنامه دارای 15 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان رسمیت در سازمان می باشد. نحوه امتیاز دهی آن در جدول زیر ارائه شده است:

گزینه

کاملا نادرست است

تا حدودی نادرست است

تا حدودی درست است

کاملا درست است

امتیاز

1

2

3

4

بنابراین، برای بدست آوردن امتیاز پرسشنامه، مجموع امتیازات تک تک سوالات را با هم جمع ببندید. حداقل امتیاز ممکن 15 امتیاز و حداکثر امتیاز ممکن 60 امتیاز خواهد شد . هر چه میزان امتیاز شما بیشتر باشد نشان گر بالا بودن درجه رسمیت در سازمان است.

روایی و پایایی

در تحقیق مهدی زاده (1391) جهت روایی صوری پرسشنامه و صحت و سقم سئوالات، پرسشنامه در بین تعدادی از اساتید دانشگاهی توزیع شد و پس از اطمینان از نتایج بدست آمده، پرسشنامه در نمونه آماری توزیع شد.

👇محصولات تصادفی👇

حل المسائل جزوه طراحی خطوط انتقال انرژی (سید محمدرضا نوحی) تحقیق ترانزیستور اثر میدانی FET شیپ فایل بخشهای شهرستان اهواز دانلود پاورپوینت بررسی خانه قایق بادبانی(نمونه مشابه مسکونی) گزارش کاراموزی شرکت تهران قطعه تاکستان