👈 فروشگاه فایل 👉

پروپوزال تاثیر استدلال برهانی مدیریت بر عملکرد و مدیریت درآمدها

ارتباط با ما

... دانلود ...

مدیریت درآمد بطور گسترده بصورت یک فرصت تمرینی از نظریات مدیریتی است که باعث می شود عملکرد گزارش شده به شنوندگان بیرون متفاوت از عملکرد واقعی کارخانجات باشد. نگرانی های مدیریت درآمد سابق در باره این موضوع برای تطبیق یک تفسیر پاسخگویی واضح بحث کرده اند، تا به مدیران یک تغییر عملکرد با پایه و اساس قانونی و پاسخ عقلایی ارائه دهند که این امر منجربه مفهوم سازی و منطقی سازی مدیریت درآمد سابق و عملکرد گردد. استدلال برهانی برای گزارشات تفسیری مدیریت ضروری ست. از قبیل گزارش رؤسا در EU و آنالیز و بحث مدیران MD&A در امریکا. در گزارشات تفسیری مدیران، نه تنها کارخانجات توضیحی از روند اجرای کار، پیامدهای مواجه وابسته و پیشرفت های مورد نظر بیان شده در آینده را ارائه می دهند بلکه آنها چهارچوبی را جهت هماهنگی حوادث و عملکرد بوسیله تهیه توضیحات در ارتباط قانونی، فاکتورهای اصلاح شده دلایل و علت ها را ارائه می نمایند.

بعضی بیانات توضیحی به بحث اضافه می شوند تا مفهوم سازی و فهم بیشتر اطلاعات واقعی را در مسائل مالی میسر سازند. هر دو تنظیم کننده ها و استاندارد سازان، از قبیل کمسیون تغییر و امنیت SEC و گستره بین المللی استانداردهای پاسخگو IBSB ، روی تهیه توضیحات بیشتر در زمینه پیامدهای عملکرد گزارشات تفسیری مدیریت تاکید داشت. در 2010 برای مثال IASB یک بیان تمرینی IFRS را در گزارشات تفسیری مدیریت ارائه نمود که پیشنهاد می نمود که تفاسیر مدیریتی باید جنبه های مدیریتی حرفه ها و تجزیه و تحلیل آن را از فاکتورهای داخلی وابسته برای کمک به مفهوم سازی خوانندگان بیانات مالی و فهم اهداف و استراتژی های مدیریتی بر رسیدن به آنها (هدف ها) را ارائه نماید. تفاسیر مدیریتی شامل فرایند پاسخگویی ست و به عنوان وسیله پاسخگویی توضیحات برهانی ست که ممکن است درگیر ادعاها و پیام هایی باشد که هدف آن جنبه های اثرگذار شنوندگان است. دادن ارتباط زیاد بین سطوح بالای صلاحدید مدیریتی در تصمیم در مورد محتوای گزارش تفاسیر مدیریت روی مدیریت محرک ها تاثیر می گذارد تا شاید در شناساندن محتوای تفسیر موفق تر باشند. مطالعات قبلی ارتباط بین مدیریت درآمد تعهد و فاش سازی برهانی را آزمایش کرده و ارتباط واضحی بین انواع توضیحات خاص یافته اند ( از قبیل اظهارات خود – حمایتی – مشخصه های عملکرد و توضیحات مبنی بر برهان برگزیده )، در نمونه های کوچک یا در محتوای خاص. در این مطالعه، یک مقدار کلی از شدت استدلال برهانی را ایجاد و تست می کنیم که بیشتر در تضاد با چگونگی به تصویر کشاندن عملکرد IASB ، SEC است. تحقیقات قبلی را ادامه می دهیم تا توجیه نماییم که چطور کارخانجات از استراتژی قانون مدارو ادعای عقلایی بعنوان تقلید از روشی برای هشدار به فرصتها در روبه رویی با تهدیدات قابل پاسخگویی، استفاده می کنند و این مستقل از محتوا و نوع توضیحات استفاده شده است. در این مقطع، نتایج ما روابط سطح بالا بین مدیریت درآمد تعهدات و استفاده از استدلال برهانی وابسته به عملکرد را بوجود می آورد. در ادامه این مقاله به صورت زیر ساختاربندی شده است:"ادبیات تحقیق و توسعه تئوری" که مروری بر ادبیات داشته و سوالات تحقیق را ایجاد می کند."داده و روش" طرح تحقیق و داده های مارا توضح میدهد."نتایج" داده ها را تفسیر کرده و نتایج را نشان می دهد."بحث و جمع بندی"در مورد نتایج بحث کرده و نتیجه گیری می کند.

👇محصولات تصادفی👇

نرم افزار جامع مدیریت فروشگاه اتومبیل پاورپوینت طرح درس و اهداف درس مدیریت استراتژیک در رشته مدیریت بازرگانی مقاله احتراق یا آتش سوزی در محیط زیست جه تاثیری بر روی زندگی انسانها میگذارد مبانی نظری و پیشینه تحقیق روش تدریس، ویژگی‌های تدریس، روش‌های نوین یاددهی و یادگیری (فصل دوم تحقیق) معرفی ITO و ویژگی های آن