👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه سیاهه ی رفتاری کودک (CBCL) آخنباخ

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه سیاهه ی رفتاری کودک (CBCL) آخنباخ

مشخصات « سیاهه رفتاری کودک cbcl آخنباخ»

روایی و پایایی: دارد

خرده مقیاس ها: دارد

نحوه نمره گذاری: دارد

منابع: دارد

تعداد سوال: 113 سوالی

نوع فایل: word

سیاهه ی رفتاری کودک از مجموعه فرم های موازی آخنباخ ASEBA بوده و مشکلات کودکان و نوجوانان را در 8 عامل اضطراب/ افسردگی، انزوا/ افسردگی، شکایت های جسمانی، مشکلات اجتماعی، مشکلات تفکر، مشکلات توجه، نادیده گرفتن قواعد و رفتار پرخاشگرانه ارزیابی می کند. دو عامل نادیده گرفتن قواعد و رفتار پرخاشگرانه عامل مرتبه دوم مشکلات برون سازی شده را تشکیل می دهند. این پرسشنامه مشکلات عاطفی- رفتاری و همچنین توانمندی ها و شایستگی های تحصیلی و اجتماعی کودکان 18-6 سال را از دیدگاه والدین مورد سنجش قرار می دهد و نوعاً در 20 الی 25 دقیقه تکمیل می شود (مینائی، 1384).

👇محصولات تصادفی👇

ماشینکاری باماشینهای مخصوص تحقیق روانشناسی بلوغ تحقیق بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران مقیاس ارزشیابی هوش حسی– حرکتی کودك پاورپوینت آموزش درس سیزدهم کتاب علوم پایه ششم ( سالم بمانیم )