👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه عملکرد شغلی هرسی و گلداسمیت

ارتباط با ما

... دانلود ...

این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که در تحقیقات مختلف داخلی و خارجی استفاده شده است. پرسشنامه پیش رو در سال 1981 توسط هرسی و گلداسمیت طراحی و اعتباریابی شده است. تعداد سوالات این پرسشنامه 16 سوال می باشند که ابعاد زیر را مورد سنجش قرار می دهند:

توانایی: 3-1

وضوح نقش: 5-4

حمایت: 7-6

انگیزه: 10-8

بازخور: 12-11

اعتبار: 14-13

محیط: 16-15

فرمت: word

منبع پرسشنامه در درون متن آورده شده است.

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد پلان فنداسیون ساختمان مسکونی 5 طبقه با اندازه گذاری کامل قابل ویرایش مقاله پیش‌بینی پیشرفت نانوتكنولوژی با كمك شاخصهای علم و فناوری تحقیق رشد عقلی و پیشرفت های درسی شیپ فایل بخشهای شهرستان شازند بررسی بورس سنتی یا الکترونیکی